Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työhyvinvointi

Miltä työ maistuu?

9.2.2018 klo 13:05

Mediatoimisto Voitto suunnitteli ja analysoi ensimmäisen valtakunnallisen Miltä työ maistuu -työelämätutkimuksen. Tutkimustuloksia kuultiin aamutilaisuudessa 7.2.18. Paikalla tuloksia kommentoi myös Turun yliopiston työelämän professori Pauli Aalto-Setälä.

Tutkimus selvitti suomalaisten tyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön sekä näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Tulosten myötä syntyi Työilmemittari joka paljastaa, millä mielellä suomalaiset saapuvat työpaikoilleen.

Puolet suomalaisista tyytyväisiä nykyiseen työhönsä

Miltä työ maistuu -tutkimuksen mukaan yli puolet (56 %) suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Kaikkein tyytyväisimpiä työhönsä ovat ylimpään johtoon kuuluvat, esimiesasemassa olevat, yrittäjät sekä iäkkäimmät työntekijät.

Tyytymättömimpiä työhönsä ovat alle 30-vuotiaat. Alle 30-vuotiaat ovat myös vähiten sitoutuneita työhönsä. Ylin johto, yrittäjät ja alle 10 hengen yrityksissä työskentelevät ovat sitoutuneimpia.

Heikon sitoutumisen syyt johtamisessa

– Heikon sitoutumisen syistä lähes puolet voidaan liittää johtamiseen. Joko huonon johtamisen ja esimiestyön kautta, kuten töiden puutteellisen organisoinnin, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja kommunikaation vähyyden tai huonon työilmapiirin kautta, Evidensin Insight Director Johanna Toivonen sanoo.

Sitoutumista työhön lisäävät sisältö (38 %), työyhteisö (22 %) ja palkka sekä muut edut (15 %).

– Palkka on merkittävä tekijä silloin, jos sillä ei yksinkertaisesti pärjää. Vaikka siltikin mielekäs työ, hyvä yhteishenki ja kannustavat kollegat koetaan palkkaakin tärkeämmäksi tekijäksi, Toivonen kertoo.

– Erityisesti nuorten tyytymättömyys johtamiseen on huolestuttavaa ja vahvistaa aiempia tutkimuksia. Milleniaalien johtamisen täytyy olla parempaa ja sitä on oltava aiempaa vähemmän. Erityisesti muutoksessa leadership korostuu ja manageeraus vähenee. Samalla tutkimus herättää lisäkysymyksiä. Millaista johtamisen tulisi tulevaisuudessa olla? Mitä johtamispalveluja työntekijä tarvitse onnistuakseen ja mitä ei?, Turun yliopiston työelämän professori Pauli Aalto-Setälä pohtii.

Alle 30-vuotiaat töissä muita apeampia

Miltä työ maistuu -tutkimuksen tuloksista rakennettiin Työilmemittari, joka yhdistää tyytyväisyyden työhön, sitoutumisen nykyiseen työpaikkaan sekä halun suositella nykyistä työnantajaa muille.

Työilmemittari kertoo millä mielellä suomalaiset tulevat omalle työpaikalleen.

– Alle 30-vuotiaat saapuvat töihin kaikista apeimpina. Työilo lisääntyy heti 30–39-vuotiaiden ryhmässä ja jatkaa kasvuaan iän myötä. Mitä vanhemmasta työntekijästä on kyse, sitä hyväntuulisemmin hän suhtautuu työhönsä.

Tulevaisuuden työelämä

Suomalaiset ovat sisäistäneet elinikäisen osaamisen ja itsensä kehittämisen merkityksen. 86 % tutkimukseen vastanneista uskoo työelämässä pärjäämisen vaativan elinikäistä oppimista.

Työelämän murros aiheuttaa epävarmuutta, mutta tulevaisuus nähdään realistisena. Suurin osa uskoo katoavien töiden ja työtehtävien tilalle syntyvän täysin uusia töitä ja työtehtäviä. Vastaajista 56 % uskoo koneiden enemmänkin täydentävän kuin korvaavan ihmisten tekemää työtä.

Miltä työ maistuu on Evidens Oy:n (nyk. Mediatoimisto Voitto) suunnittelema ja analysoima työelämätutkimus, joka toteutettiin nyt ensimmäisen kerran. Tutkimus tehtiin syksyllä 2017 YouGovin paneelissa ja kyselyyn vastasi 1 000 työelämässä olevaa 18–64-vuotiasta suomalaista. Tutkimus toteutetaan jatkossa vuosittain.

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen tutkimiseen erikoistunut Evidens Oy on 1.2.2018 alkaen osa Mediatoimisto Voittoa.

Lähde: Miltä työ maistuu -tutkimus, Mediatoimisto Voitto.