Työllisyysnäkymät

Miltä näyttää vuosi 2017?

30.11.2016 klo 15:41

Vuosi 2017 näyttää positiiviselta sekä talouden, että työpaikkojen kannalta.

Suomen pankki on kuvannut Suomen palaavan kasvu-uralle ja ennustanut että sekä Suomen bruttokansantuote että talous kasvavat vuonna 2017. Kasvun sanotaan kuitenkin olevan pelkästään kotimaisen kysynnän varassa – eli siinä, kuinka paljon suomalaiset ostavat toisilta suomalaisilta. Lisäksi meillä on käynnissä palveluvaltaistuminen, joten taloutta ohjaa jatkossa vahvasti nimenomaan palveluiden kysyntä ja ostaminen eikä niinkään hyödykkeitä tuottava teollisuus. Palveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan, kun väestö edelleen ikääntyy ja globaalisti palveluvaltaistumisen taustalla on myös kehittyvän maailman elintason nousu.

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun lopussa auki yli 76.000 työpaikkaa, mikä on yli 11.000 enemmän kuin vuosi sitten. Tämä ennakoi hyvää myös ensi vuodelle. Uudet avoimet työpaikat ovat työvoima- ja elinkeinoministeriön mukaan lisääntyneet erityisesti rakennusalalla ja kuljetusalalla. Alueellisesti työpaikkoja on eniten pääkaupunkiseudulla että Tampereen ja Oulun kaupungeissa ja näiden ympäryskunnissa.