Työnhaku

Millaiset työsuhde-edut haluat?

8.8.2016 klo 12:58

Työn ja vapaan yhdistäminen on päivän juttu. Tähän liittyvät työsuhde-edut kasvattavat suosiotaan.

Etätyö, liukuva työaika ja työaikapankki ovat tämän päivän työpaikoilla haluttuja “etuja”. Ne edustavat juuri sitä joustoa, jota yritykset tarvitsevat. Myös työntekijät arvostavat yhä enemmän sitä, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu.

Parhaiten pärjäävät yritykset panostavat työntekijöidensä mahdollisuuksiin yhdistää työtä ja vapaa-aikaa. Taloudellisesti vaikeina aikoina etujen tarjoaminen ei välttämättä vie rahaa, mutta niillä voi olla suuri merkitys yksilön työpanokselle. Eduilla voi houkutella työntekijöitä ja pitää heidät tyytyväisinä ja motivoituneina.

Etätyötä tekee jo kolmasosa palkansaajista

Etätyön mahdollisuus on yleisin vapaa-aikaan liittyvä työsuhde-etu Suomessa. Sen suosio kasvaa edelleen. Suomi on Euroopan kärkeä etätyön käytössä. Ainakin kolmasosa palkansaajista työskentelee aika ajoin etänä. Etätyö tarjoaa mahdollisuuden sovittaa yhteen työtä ja muuta elämää, mutta se myös parantaa keskittymistä ja työrauhaa. Etätyössä ihmiset saavat usein enemmän aikaiseksi. Samalla työnantajayritys voi säästää toimistotilassa, kun työntekijä ei tarvitse välttämättä omaa kiinteää työpistettä.

Myös liukuvan työajan ja työaikapankin suosio työsuhde-etuina kasvaa. Työaikapankki antaa mahdollisuuden tehdä välillä normaalia pidempää, toisinaan lyhyempää työpäivää.

Säännöllinen irtiotto

Joillakin työpaikoilla voi työsuhde-etuna olla säännöllinen irtiotto työstä. Se voi olla esimerkiksi neljän kuukauden sapattivapaa joka vuosi. Tämä tietysti edellyttää sitä, että on hyvässä neuvotteluasemassa työnantajan kanssa. Tällaisia etuja voi olla esimerkiksi lääkäreillä. Myös tavallista pidemmät lomat voivat olla monessa yrityksessä rekrytointivaltti.

Lakisääteistä pidemmän loman tarjoamnen perustuu työehtosopimukseen. Esimerkiksi pelialan yritykset ja koodaajatalot tarjoavat tänä päivänä hyviä työsuhde-etuja. Erityisesti nuoret arvostavat joustoa työnteossa. Silti lakisääteistä pidempien vuosilomien tarjoaminen työsuhde-etuna ei ole laajemmassa määrin lisääntymässä. Yksityisellä sektorilla on harvoissa työpaikoissa lakisääteistä pidempiä vuosilomia.

Työsuhde-edut jotka ovat nousussa:
- Työajan joustot eri muodoissaan
- Hyvää työilmapiiriä, työterveyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat tilaisuudet ja toimintatavat
- Kotimaisia palveluja hyödyntävät elämyslahjat
- Moderniin tietotekniikkaan ja tiedonkulkuun perustuvat työvälineet, joita voi käyttää myös vapaa-ajalla
- Etätyön ja yhteisöllisen työtilan tarpeenmukainen yhdistely

Työsuhde-edut jotka ovat laskussa:
- Työnantajan omistamat mökit
- Lakisääteistä pidemmät vuosilomat
- Työnantajan tilaamat lehdet
- Tavaralahjat
- Autoetu palkan lisäksi

Lähde: Suomen Palkitsemiskeskus