Talous ja raha

Miksi palkka ei nouse?

8.1.2016 klo 7:00

Vaikka talous elpyisi, syitä palkkojen jumitukselle on useita.

Time-lehden mukaan syitä palkkojen paikallaan junnaamiselle ovat esimerkiksi inflaatio, ulkoistaminen ja se, että työttömyyden määrä ei olekaan pudonnut niin paljon kuin luullaan. Toki työläisten huonontunut mahdollisuus neuvotella palkoistaan hidastaa myös palkkojen nousua.

Tämä puolestaan johtuu siitä, että ammattiliitot heikkenevät, kun järjestäytyneen työvoiman määrä laskee. Ammattiliittojen neuvottelemat palkkaedut asettivat normin koko alalle, vaikka kaikki eivät olisi liittoon kuuluneetkaan. Kun liitot heikkenevät, heikkenee myös työssäkäyvien kyky neuvotella palkoistaan.

Toinen syy ovat käytännöt, joissa korostetaan suoristuksista saatavaa palkkaa. Johtajille annetaan usein bonuksia sen perusteella ovatko he pystyneet pitämään työvoimakustannukset kurissa. Myös tämä vaikuttaa esimiesten haluun myöntää palkankorotuksia.

Kolmas syy palkkojen paikallaan junnaamiseen on se, että yritykset keskittyvät lyhyen ajan tuottoihin.

Lähde: Arvopaperi