Työnhaku

Mikä vaikeuttaa rekrytointia?

8.1.2019 klo 8:44

Työnhakijasta saattaa tuntua tuskalliselta, kun rekrytointiprosessit kestävät ja työpaikkaa ei vain tunnu löytyvän. Hakija ja työpaikka eivät aina kohtaa. Miksi?

Jos on työnhakijalla haasteita sopivan työpaikan löytämisessä, niin on rekryongelmia myös työnantajilla. Jopa puolet Helsingin seudun työnantajista sanoo kokeneensa rekrytointiin liittyviä haasteita.

Työmarkkinoilla on tällä hetkellä yhtä aikaa paljon työttömiä työnhakijoita sekä avoimia työpaikkoja. Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa. Tilastokeskuksen kyselytutkimuksen mukaan suurimmaksi ongelmaksi koetaan se, että hakijalla on vähän työkokemusta ja koulutus puuttuu.

Esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on pulaa esimerkiksi pätevistä lääkäreistä. Myös lastentarhanopettajista, sosiaalityöntekijöistä ja asemakaavoittajista on ollut pulaa jo vuosia.

Koska sopivia hakijoita ei ole, rekryprosessi venyy ja paikkoja on vaikea saada täytettyä. Kun koulutus ja osaaminen eivät osu yksiin, paikkoja on vaikea täyttää. Epäpätevällä hakijalla on yleensä opinnot kesken tai alan koulutusta ei ole.

Määräaikaisuus yleistä

Kun työpaikkaa ei saada täytettyä, haku yleensä uusitaan tai paikka täytetään määräaikaisesti. Määräaikaisuudesta seuraa kuitenkin omat ongelmansa, kun työ ei pääse vakiintumaan.

Työnantajat ilmoittivat rekrytointiongelmia olleen enemmän, kun työpaikkaan haettiin vakituisia työntekijöitä. Työnantajan vaatimukset vakituisille työntekijöille ovat korkeammalla kuin mitä ne ovat määräaikaisille työntekijöille.

Kyselytutkimuksen taustaa:

Tilastokeskus haastattelee vuosittain työnantajia eri puolilta Suomea työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Pääkaupunkiseudulta haastateltiin vuosina 2016–2017 yhteensä 3 648 toimipaikkaa. Haastatteluissa selvitettiin työvoiman hakemiseen ja rekrytointivaikeuksiin liittyviä tekijöitä. Haastatteluissa työnantajien mukaan ongelmiksi nousivat työnhakijoiden puutteellinen työkokemus ja alan koulutuksen puute.