Työhyvinvointi

Mikä on työsi tarkoitus?

26.1.2016 klo 7:20

Arkisen aherruksen paineissa unohtuu usein, mikä on työn perimmäinen tarkoitus. Tuolloin voi olla vaikea perustella itselleen, miksi menee työpaikalle ja miksi työssä kannattaa ponnistella parhaansa mukaan?

Työnteon motiiviksi kelpaa harvoin pelkästään se, että tehdään yritykselle hyvää tulosta. Edes raha ei ole aina tarpeeksi hyvä motiivi työntekoon. Työn syvällinen tarkoitus voi olla maailman pelastaminen tai vaikkapa muiden ihmisten auttaminen. Työmotivaatio voi löytyä esimerkiksi mukavasta työyhteisöstä tai työparista, jonka kanssa kaikki sujuu.

Työmotivaatiota kohentamalla saa työstä paljon enemmän irti. Tämä hyödyttää koko työyhteisöä. Hyvä motivaatio lähtee usein innostuksesta. Motivoitunut ja osaava henkilö tekee parempaa tulosta. Hyvä työmotivaatio ei ole itsestäänselvyys. Jos työ ei enää maistu, kannattaa miettiä, miksi niin on ja ottaa asia puheeksi työpaikalla. Omia motivaation lähteitä kartoittaa pohtimalla millaisista asioista työssään nauttii ja mistä on saanut onnistumisen kokemuksia. Sitten kannattaa miettiä, miten näitä ”hyviä asioita” saisi sisällytettyä omaan työhönsä.

Esimiehen tulee luoda työolosuhteet, joissa jokainen voi löytää omat motivaation lähteensä ja muokata työtään tarpeen mukaan. Välillä on hyvä muistuttaa siitä, miksi työtä tehdään ja mikä työssä saa hyvälle tuulelle.

Nostata työmotivaatiota:

- Puhu onnistumisista sen sijaan, että valittaisit huonoja asioita
- Opettele tunnistamaan, millaisista töistä nautit
- Etsi uusi tulokulma vanhoihin tehtäviin
- Ole kiinnostunut ja nosta onnistumisia esiin
- Hyväksy erilaisia työtapoja
- Anna tilaa muutokselle

Lähde: Talouselämä