Työhyvinvointi

Mikä on työpäivän paras hetki?

16.12.2015 klo 7:00

Mikä on sinun työpäiväsi paras hetki?

Cramon teettämään kyselyn mukaan 65 % suomalaisista pystyy vaikuttamaan hyvin työpäivänsä kulkuun. Suomalaisista 37 % pitää aamua työpäivän parhaana hetkenä ja 33 % iltapäivää. Työpäivistä vähiten suosittu on maanantai ja paras on perjantai. Yli 60 %:lla oli keskimäärin vain hyviä työpäiviä viikon aikana.

Yli puolet vastanneista kokee, että työnantaja pyrkii ainakin jollain tavalla edistämään hyviä työpäiviä. 28 % kokee, ettei työnantaja tee mitään edistääkseen hyvää työpäivää. 60 % ei ole harkinnut työpaikan vaihtoa kuuden kuukauden sisällä, vaikka 70 % kokeekin etenemismahdollisuutensa heikoiksi.

Kysely tehtiin Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Latviassa, Liettuassa ja Saksassa.

Lähde: Talouselämä