Työllisyysnäkymät

Miesten vai naisten työ?

2.5.2016 klo 11:24

Jako miesten ja naisten töihin jäykistää työmarkkinoita.

Suomen pitkäaikainen taantuma vei paljon miehisiksi miellettyjä teollisuustyöpaikkoja, mutta monilla naisvaltaisilla aloilla työntekijöistä on jopa pulaa. Sosiaalityön asiantuntijoista ja sairaanhoitajista on pulaa, kun taas elektroniikka- ja viestintäteknologian asentajia on jopa liikaa. Tilanne näkyy työpaikkojen vähäisyyden ja liika tarjonnan lisäksi myös naisten ja miesten työllisyysasteita vertaamalla. Naisten tekemä työpanos on ottanut taantumavuosina miehet melkein kiinni. Tämä on poikkeuksellista Euroopassa.

Tilastokeskuksen mukaan pitäisikin miettiä uudestaan, onko järkevää, että naiset tekevät naisten töitä ja miehet tekevät miesten töitä. Työntekijät ja työpaikat kohtaisivat paremmin, jos miehiä hakeutuisi enemmän myös sosiaali-, terveys-, ja palvelualan tehtäviin.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan näille aloille kannustamisen mahdollisuuden ovat kuitenkin rajalliset. Tilanne otetaan huomioon työllisyyspolitiikassa muun muassa nuorten uraohjauksessa ja laajoissa irtisanomistilanteissa, jolloin miehille kerrotaan helpommin työllistävistä aloista.

Lue myös miten naiset ja miehet kokevat eriarvoisuuden työelämässä

Lähde: Tilastokeskus, Yle