Työllisyysnäkymät

Miesten osuus terveydenhuoltoalalla kasvaa

30.11.2015 klo 14:12

Miesten määrä terveydenhuoltoalalla on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

Lähihoitajaksi valmistuneista noin 8 % oli miehiä vuosina 2007-2010, mutta vuonna 2011 osuus oli 10 % ja syksyllä 2015 koulutuksen aloittaneista jo 17 % on miehiä.

Myös terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten määrä on kasvanut. Tehyn mukaan miehiä onkin kannustettu hoitoalalle jo 2000-luvun alusta alkaen. Miesvaltaisilta aloilta on kadonnut työpaikkoja.

Miehiä kiinnostavat erityisesti mielenterveys- ja päihdetyö sekä sairaaloiden päivystyspoliklinikat ja leikkaussalit. Myös ensihoitajat ovat usein miehiä. Silti edelleen 85-90 % kuntien ja kuntayhtymien terveydenhoitohenkilökunnasta on naisia. Tehyssä toivotaankin alan miehistyvän, sillä se parantaisi työyhteisöjen vuorovaikutusta.

Terveydenhuollon johtoasemissa työskentelevistä vajaa kolmannes oli miehiä vuonna 2014.

Lähde: © M-Brain