Työhyvinvointi

Mieli ja aivot työelämän haasteissa

28.7.2019 klo 7:00

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Muuttuvan työelämän haasteet kuormittavat mieltä ja aivoja. Academy of Brain on uuden ajan valmennusyritys, joka tuottaa verkkovalmennuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Digitalisaatio on jo muuttanut työskentelytavat, kansainvälistynyt kilpailu on nostanut tuottavuusvaatimukset korkeammalle kuin koskaan aiemmin ja vanhat työelämän rakenteet väistyvät uusien tieltä.

Uusi työelämä vaatii yksilöltä uudenlaista osaamista, joustavuutta ja sopeutumista. Itseohjautuvuus korostuu, koska työ on aiempaa yksilöllisempää ja itsenäisempää.

– Näistä työelämän muutoksen lähtökohdista lähdimme luomaan mielen ja aivojen hyvinvointia lisääviä verkkovalmennussisältöjä, jotka auttavat tämän päivän ihmistä selviämään ja jaksamaan jatkuvassa muutoksessa, aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen Aivokunto Oy:stä sanoo.

Verkkovalmennuksiin erikoistunut Aivokunto Oy:n Academy of Brain yhdistää Suomen parhaiden valmentajien osaamisen laaja-alaisimpiin ja toimivimpiin verkkovalmennuskäytäntöihin. Kaikki valmentajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita ja verkkokoulutus perustuu aina tieteelliseen tutkimukseen.

– Verkkovalmennuksen lisäksi tuotamme perinteisiä live-valmennuksia, jotka tehostavat verkkovalmennusten vaikuttavuutta ja tukevat valmennusten sisäistä markkinointia yrityksissä. Huomioimme aina asiakkaiden yksilölliset valmennustarpeet, Ville Ojanen valottaa.

Ville Ojasella on vuosien kokemus valmentamisesta ja ylemmän johdon coachina toimimisesta. Hän on toiminut myös esimiehenä ja johtotehtävissä liike-elämän palveluksessa. Ville Ojanen on saanut työssään seurata työelämän murrosta  ainutlaatuisen läheltä.

– Seuraan tiiviisti uusinta tutkimustietoa ja sovellan sitä työssäni psykologin ammatissa ja valmentajana. Keskittymiskyky, paineensietokyky ja palautumistaidot ovat pääasiallisia valmennusalueitani, Ville Ojanen sanoo.

Oman työkyvyn johtaminen

Muuttuvassa työelämässä keskiöön nousee oman osaamisen ja työkyvyn johtaminen. Monimuotoistuvassa työelämässä on paljon mahdollisuuksia tehdä työstä merkityksellistä.

Muutos haastaa myös yrityksen johtotavat ja töiden organisoinnin. Avoimella keskustelulla ja luottamuksellisella ilmapiirillä on suuri vaikutus tuottavuuteen.

– Aiemmin työelämässä toiminut tietotyön tekemisen maailma on muuttunut uudeksi, ns. digityöksi. Kun aiemmin tiedettiin tarkkaan mitä työ pitää sisällään, digityön myötä mukaan on tullut ennakoimattomuuden tuntu. Työ on dynaamista, ennakoimatonta ja jatkuvasti muuttuvaa. Itsensä johtaminen, aivojen huolto ja toimintakyvyn ylläpito ovat erityisen tärkeässä roolissa, että pysyy jatkuvassa muutoksessa mukana, Ville Ojanen summaa.

Työelämä on sekoittunut aiempaa enemmän muuhun elämään. Myös vapaa-ajalla silmiin voi osua työelämää hyödyttävä artikkeli, blogiteksti tai linkki sosiaalisessa mediassa. Sähköposteihin vastataan kellonajoista riippumatta ja työtä voi tehdä etänä.

Vaikka työ olisikin mielekästä, siihen sisältyy aina ylimääräinen selviytymispaine. Kaikki itsensä kehittäminen lisää tilannetietoisuutta, itsetuntemusta ja oman työn johtamista.

– Työelämä on hyvin kilpailullinen kenttä, joten siellä harvemmin downshiftataan samalla tavoin kuin vapaa-ajalla. Mielessä ja aivoissa on valtava potentiaali ja ihmisellä on tarve kasvaa ja kehittyä. Haasteiden kohtaaminen voi parhaassa tapauksessa kehittää ja viedä henkilöä eteenpäin. Verkkovalmennusmateriaalimme auttaa ihmisiä ottamaan haltuun erilaisia työelämän tilanteita ja valjastamaan mielen ja aivot kokonaisvaltaiseen käyttöön, Ojanen sanoo.

Tutustu esittelyvideoon.

www.academyofbrain.com