Työhyvinvointi

Mielenterveyssyistä johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä vähemmän

29.3.2017 klo 11:23

Mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt reippaasti vuodesta 2007.

Masennus on silti suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Kaksi kolmesta masennuksen takia eläkkeelle jääneestä oli naisia.

Työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52-vuotiaana

Vuonna 2016 työeläkejärjestelmästä jäi 18 800 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Miesten ja naisten lukumäärässä ei ollut suurta eroa. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 52-vuotiaana. Yleisimmät eläkkeelle jäämisen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.

Vuonna 2016 masennusperusteiselle eläkkeelle jäi 2 900 henkilöä eli kahdeksan henkilöä päivässä. Vuonna 2016 kaksi kolmesta masennusperusteisesta eläkkeestä myönnettiin naisille. Mielenterveyden häiriöiden lisäksi naiset jäivät miehiä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi.

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet sekä vammat ja myrkytykset ovat yleisempiä syitä eläkkeelle jäämiseen kuin naisilla. Vuonna 2016 reilu neljännes eli 28 % työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin osatyökyvyttömyyseläkkeinä. Määrä on kasvanut vuosikymmenessä 10 prosenttiyksikköä.

Lähde: ETK