Työhyvinvointi

Mielenterveyssyistä johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä vähemmän

Mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt reippaasti vuodesta 2007.

Masennus on silti suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Kaksi kolmesta masennuksen takia eläkkeelle jääneestä oli naisia.

Työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52-vuotiaana

Vuonna 2016 työeläkejärjestelmästä jäi 18 800 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Miesten ja naisten lukumäärässä ei ollut suurta eroa. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 52-vuotiaana. Yleisimmät eläkkeelle jäämisen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.

Vuonna 2016 masennusperusteiselle eläkkeelle jäi 2 900 henkilöä eli kahdeksan henkilöä päivässä. Vuonna 2016 kaksi kolmesta masennusperusteisesta eläkkeestä myönnettiin naisille. Mielenterveyden häiriöiden lisäksi naiset jäivät miehiä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi.

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet sekä vammat ja myrkytykset ovat yleisempiä syitä eläkkeelle jäämiseen kuin naisilla. Vuonna 2016 reilu neljännes eli 28 % työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin osatyökyvyttömyyseläkkeinä. Määrä on kasvanut vuosikymmenessä 10 prosenttiyksikköä.

Lähde: ETK