Työhyvinvointi

Mielenterveysongelmat ovat yhä tabu työpaikalla

17.11.2015 klo 13:28

Mielenterveyden keskusliiton julkistaman Mielenterveysbarometrin mukaan suomalaiset eivät mielellään kerro omista mielenterveysongelmistaan työpaikalla.

Syy, miksi mielenterveysongelmista ei kerrota, on se, että enemmistö pelkää tiedon johtavan aseman, arvostuksen tai jopa työpaikan menetykseen. Suomalaiset ovat tutkimuksen mukaan yksimielisiä siitä, että mielenterveyskuntoutujan töitä tulisi pystyä sovittamaan terveydentilan mukaan, kuten muissakin sairauksissa tehdään. Yksimielisyys vallitsee myös siitä, että työyhteisö on valmennettava ottamaan vastaan mielenterveyssyistä sairaslomalla oleva työtoveri.

Vahva leima

Mielenterveysongelmilla on edelleen vahva leima jopa alan ammattilaisten keskuudessa. Jopa puolet psykiatreista ja psykologeista t ei uskaltaisi itse kertoa mielenterveysongelmistaan työpaikallaan. Esimiehelle kertomista ei sentään arastella yhtä paljon kuin työtovereille kertomista.

Vakiintuneet asenteet

Kymmenessä vuodessa on tapahtunut vain hyvin hidasta muutosta parempaan. Mielenterveyskuntoutujia ei edelleenkään pidetä yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Asteikolla 1-10 kuntoutujat antoivat itselleen arvosanan 6,21, omaiset 5,93, ammattilaiset 5,41 ja koko väestö 5,51. Kaksi kolmasosaa mielenterveysalan ammattilaisista toteaa, että kuntoutuja joutuu leimatuksi sairautensa takia. Kuntoutujista tätä mieltä on 39 %.

Onneksi myös myönteistä kehitystä on tapahtunut. Yhä useampi on nykyään sitä mieltä, että mielenterveysongelmien kanssa painiskeleva voi elää täysipainoista elämää. Vain alle kymmenesosa suomalaisista on sitä mieltä, että mielenterveyden järkkymisestä saa syyttää pääosin itseään. Tämän pienen joukon osuus ei ole kymmenessä vuodessa merkittävästi vähentynyt, vaikka tieto ja yleinen ymmärrys psyykkisistä sairauksista on lisääntynyt.

Mielenterveysbarometriin vastasi:

301 kuntoutujaa ja omaista, haastateltu satunnaisotannalla Mielenterveyden keskusliiton jäsenrekisteristä
268 psykiatria ja psykologia, internettutkimus yhteistyössä Suomen Psykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykologiliiton kanssa
1055 suomalaista 15 – 74-vuotiasta Gallup Kanava -kotitalouspaneelissa

Lähde: Mielenterveyden keskusliitto