Työuran alussa

Mielenkiinto opiskeluun laskee iän myötä

19.8.2015 klo 8:43

Silti Finanssialan keskusliiton teettämän kyselyn mukaan alan työntekijät pitävät tärkeänä, että työssä oppii jatkuvasti uutta.

Finanssialan henkilöstö on varsinkin nuorena valmis opiskelemaan ja kehittämään itseään aktiivisesti. 95 prosenttia alle 35-vuotiaista on valmis opiskelemaan edetäkseen urallaan. Yli 55-vuotiaista sen sijaan vain 68 prosenttia on samaa tai jokseenkin samaa mieltä uuden opiskelusta ja uralla etenemisestä. Kyselyn mukaan itsensä kehittämisen into ja mielenkiinto opiskelua kohtaan näyttää siis laskevan iän myötä.

Joustoa ja etätyötä

Kyselystä selviää myös, että etätyö yleistyy edelleen. Tätä mieltä ovat etenkin esimiehet sekä vakuutusalalla työskentelevät. Myös joustavien työaikojen yleistymiseen uskotaan.

Yli puolet finanssialan työntekijöistä on sitä mieltä, että joustavuus ja muutoksiin reagoiminen ovat tärkeimmät taidot joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Pankkialan työntekijöiden vastauksissa tärkeimmäksi erityisosaamisalueeksi nousi sen sijaan sijoittaminen. Sähköinen liiketoiminta oli vakuutusalan työntekijöiden mielestä olennaisin osaamisalue.

Mikä kysely?

T-Median toteuttamaan Muuttuva työ finanssialalla -kyselyyn osallistui tammikuussa 2015 17 finanssialan yhtiötä ja kyselyyn vastasi 3019 finanssialalla työskentelevää työntekijää ja johdon edustajaa.

Lähde: Talouselmä