Työhyvinvointi

Mielekästä aikaa vain 2 h päivässä?

29.1.2016 klo 7:00

Tutkimuksen mukaan suomalaiset viettävät itselle mielekästä aikaa vain kaksi tuntia arkipäivässä.

Monet kokevat ajanhallinnan hankalaksi arjen kiireissä. Huonoa omaatuntoa koetaan helposti siitä, miten vähän aikaa jää läheisille ja omille harrastuksille. Saarioisten teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista kokee viettävänsä arkipäivisin mielekästä aikaa haluamassaan seurassa vain alle kaksi tuntia.

Suomalaiset arvostavat vapaa-aikaa

Suomalaiset haluaisivat viettää enemmän ”laatuajaksi” koettua aikaa kotona läheistensä kanssa. Viikonloput tai vapaapäivät muuttavat selvästi suomalaisten ajankäyttöä, jolloin itselle merkityksellistä aikaa vietetään jo yli viisi tuntia päivässä.

Mielekkääksi tekemiseksi suomalaiset mieltävät leppoisan yhdessäolon ystävien ja läheisten kanssa. Mielekkäimmäksi tekemiseksi läheisten kanssa vastaajat sanoivat keskustelun, matkustamisen, ulkoilun, elokuvien katsomisen ja ruoan syömisen.

Kiire ja oma saamattomuus

Suomalaisten vapaa-ajan viettoa rajoittavat eniten kiire ja oma saamattomuus. Kiirettä ja tekemisen paljoutta suurimpana esteenä piti reilu neljännes tutkimukseen vastaajista. Myös joka viides piti omaa saamattomuutta rajoittavimpana tekijänä.

Arjen pyörittämisestä aiheutuvaa stressiä saa vähennettyä, kun tekee suunnitelmia ja valmisteluja ennakkoon. Kiireessä elämää helpottaa jo se, että ruoan on suunnitellut etukäteen ja tekee isot kauppaostokset kerralla.

Saarioinen selvitti tutkimuksessaan, mitä laatuaika suomalaisille merkitsee ja miten he sitä viettävät. Tarinoita suomalaisten laatuajasta kootaan Saarioisten Laatuaikaa-sivustolle.

Kuinka paljon koet viettäväsi laatuaikaa arkipäivänä?
(% kaikista vastaajista)

En lainkaan 6 %
Alle tunnin 22 %
1-2 tuntia 33 %
2-3 tuntia 19 %
3-4 tuntia 7 %
4-5 tuntia 4 %
yli 5 tuntia 9 %*
* Naisista 5 %, miehistä 13 %

Minkä koet eniten rajoittavan itsellesi tärkeiden asioiden tekemistä?
(% kaikista vastaajista)

Yleinen kiire, tekemisen paljous 27 %
Oma saamattomuus 19 %
Raha 18 %
Työ tai opiskelu 16 %
Arjen pyöritys, kuten ruoanlaitto tai lastenhoito 8 %
(14 % 30-39-vuotiaiden joukosta)
Kodinhoito ja ylläpito, kuten siivous 5 %
Netti tai sosiaalinen media 2 %
Jokin muu 6 %

Miten mieluiten vietät vapaa-aikaa läheisten tai ystävien kanssa?
(% kaikista vastaajista)

Keskustellen (21 % )
Matkustaen (15 %)
Ulkoillen (13 %)
Televisiota tai elokuvaa katsoen (9 %)
Ruokaa syöden (9 %)
Juhlien (6 %)
Ruokaa laittaen (6 %)
Kulttuuritapahtumissa (6 %)
Kahvilassa tai ravintolassa (6 %)
Urheillen (3 %)
Netissä surffaillen (1 % )

Tutkimustiedot perustuvat Saarioisten tilaamaan Laatuaikaa-tutkimukseen. M3 Researchin tekemä tutkimus toteutettiin toukokuussa ja siihen vastasi 1 000 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Otos on kansallisesti edustava.

Lähde: Saarioinen