Omakynä

Merkityksellinen työ, merkityksellinen minä

Ensimmäinen kesätyö kioskilla Itä-Suomessa. Jännitti niin, että mahaan koski. Kivoja asiakkaita, onnistumisen ylpeyttä ja palkaksi kolme sataa markkaa. Tunne, että teki jotain hyödyllistä ja sai auttaa ihmisiä.

Sen jälkeen olen ollut töissä ruusunmyyjänä, siivoojana, lähettinä, asiakaspalvelussa, myynnissä, tuotekehityksessä ja monessa muussa paikassa. Työelämää on nyt takana 25 vuotta ja kokemus työn merkityksellisyydestä on vahvana takaraivossa. Minulle merkityksellisyyden kokemuksen tuo selkeästi ihmisten auttaminen, tarkasti määritellyt tavoitteet sekä konkreettinen työn jäljen näkeminen.

Mä joka päivä töitä teen...

Miten suomalaiset kokevat yleisesti oman työn merkityksellisyyden? Oikotien Suomalaisen työn merkityksellisyys -tutkimuksen mukaan hyvin vaihtelevasti. Se millä toimialalla olet, vaikuttaa dramaattisesti. Tutkimuksen mukaan bussikuskit, rekka-autoilijat sekä tehtaan linjastolla työskentelevät eivät näe kovinkaan vahvasti merkityksellisyyttä omassa työssään. Opettajat, sairaanhoitajat ja kaupunkien työntekijät puolestaan löytävät sen hyvin helposti. Mietin mistä tämä johtuu, sillä oman kokemukseni mukaan työn merkityksellisyyden voi löytää ihan mistä vaan.

Näen tähän kaksi pääsyytä: ensimmäisenä kaikille ihmisille työn merkityksellisyys ei yksinkertaisesti ole niin tärkeää, toiseksi työnantajat tietyillä toimialoilla eivät osaa kertoa työntekijöilleen miksi heidän työnsä on merkityksellistä. Arvojen ja työn merkityksellisyyden kirkastaminen työntekijöille avaa aivan uuden ulottuvuuden työntekijäkokemuksen ja sitouttamisen näkökulmasta. Tämä vaikuttaa suoraan myös yritysten tulokseen koska omistautunut työntekijä on tutkitusti myös tuottavampi työntekijä.

Hyvä esimerkki on traktoreita ja muita työkoneita valmistava John Deere, jonka työntekijät pääsevät luovuttamaan uuden koneen avaimet asiakkaalle. Työntekijöille on valtavan tärkeää ymmärtää mikä merkitys omalla työllä on isossa viitekehyksessä – olit sitten siistijä tai devaaja.

Tulevaisuuden toivot

Työn merkityksellisyyden rooli työpaikan tunnistettuna vetovoimatekijänä on melko uusi asia. Palkka ja hyvät työedut ovat perinteisesti olleet kilpailuvaltteja työntekijöitä ja erityisesti nuoria houkutellessa. Työelämän ja yhteiskunnan suuret muutokset vaikuttavat kuitenkin suoraan myös siihen millaisista työpaikoista työntekijät ovat kiinnostuneita.

Tutkimuksissa nousee vahvasti esille millaisia elementtejä nuoret kaipaavat tulevaisuuden työelämään: merkityksellisyyttä, me-henkeä, vahvaa arvojen kohtaamista. Studentworkin Nuoret osaajat työelämässä 2018 -tutkimuksen vastaajista 87 % vastaajista kokee, että työn merkityksellisyys on heille tärkeämpää kuin korkea palkka.

Merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemus vaihtelee myös työelämän varrella. Tämä käy ilmi T-median Kesäduuni 2018 -tutkimuksesta. Ensimmäisessä kesätyöpaikassa olleet nuoret kokevat työn mielekkäämmäksi kuin seuraavissa kesätyöpaikoissa olleet. Tämä johtunee siitä, että ensimmäinen työpaikka on usein mahtava kokemus, joka jää mieleen. Jatkossa nuorella on jo vähän vertailupintaa, jolloin alkaa tarkemmin hahmottua mikä on juuri minulle merkityksellistä.

Merkityksellistä viestintää

Suomalaisen työn merkityksellisyys -tutkimuksesta ilmeni, että kaksi kolmesta suomalaisesta kokee tärkeäksi, että oma työ palvelee jotain suurempaa tarkoitusta tai merkitystä. Tutkimus todentaa, että ihmisillä on vahva tarve olla osa jotain suurempaa ja kokea itsensä merkitykselliseksi myös työelämässä. Tämä pitäisi jokaisen työnantajan muistaa rekrytointi- ja työnantajakuvaviestinnässään.

Työelämän tutkija ja filosofi Frank Martelan mukaan on kaksi asiaa, joiden kautta työn arvokkuus ja merkityksellisyys syntyvät: mahdollisuus toteuttaa itseään ja mahdollisuus tehdä työnsä kautta jotain hyvää.

Toteutuvatko nämä mahdollisuudet sinun työssäsi?Lähteet: Suomalaisen työn merkityksellisyys- tutkimus, Kantar TNS 2018, Filosofian Akatemia, Frank Martela, Vastuullinen kesäduuni 2018 -tutkimus, T-media, Nuoret osaajat työelämässä -tutkimus, Studentwork.