Työhyvinvointi

Meaningful Work Finland aloitti toimintansa

6.6.2018 klo 9:13

Meaningful Work Finland -avajaistilaisuus keräsi 5.6.18 Sanomatalon auditorioon merkityksellisestä työelämästä kiinnostuneita kuulijoita.

Avajaistilaisuudessa kerrottiin suuntaviivoja yhdistyksen toiminnalle, päästettiin ääneen useita työn merkityksellisyys -teeman parissa työskenteleviä ihmisiä ja organisaatioita sekä aktivoitiin porukkaa merkityksellisemmän työelämän rakentamiseen yhdessä Meaningful Work Finlandin kanssa.

– Yhdistyksen tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä merkityksellisempää niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Olemme kokoava ja yhteensaattava voima sekä mahdollistaja. Luomme avoimen ja yhteisen keskusteluareenan merkityksellisen työn teemalle, Meaningful Work Finlandin toiminnanjohtaja Jaakko Sahimaa sanoo.

– Yhdistyksen toiminta tulee rakentumaan tapahtumien, tutkimuksen edistämisen, mediayhteistyön sekä aktiivisen kumppaniverkoston varaan.

Tilaisuudessa puhuivat:

Joonas Pihlajamaa, Sanoma/Oikotie

Hanna Auvinen, Sanoma/Oikotie

Tapio Aaltonen, Novetos Oy

Jokke Eljala, Suomalaisen työn liitto

Nina Smidtslund, HRM Partners

Jaakko Sahimaa, Meaningful Work Finland

Kaikissa puheenvuoroissa tuli esiin työn merkityksellisyyden ja läsnäolon sekä kohtaamisten merkitys työelämässä. Merkityksellisyyden kaipuu on työelämän edelleen kasvava trendi. Se on yksilötason hyvinvointitekijä ja organisaation menestystekijä.

Keskusteluissa heräteltiin kaikkia mukaan: Miten sinä haluaisit olla mukana Meaningful Work Finlandin toiminnassa? Miten sinun mielestäsi suomalaista työelämää voisi rakentaa merkityksellisemmäksi? Miten merkityksellisyyttä voisi edistää työelämässä?

Merkityksellisyys on yksilötason hyvinvointitekijä

Merkityksellisyys on hyvinvointiin vaikuttava tekijä yksilötasolla – ja organisaatiotasolla se on yksi tärkeä menestystekijä. Psykologi Jaakko Sahimaa on tutkinut aihetta paljon ja hänen gradunsa ohjaajana toimi merkityksellisyys-aiheelle omistautunut Frank Martela.

Merkityksellisyys näkyy yksilön hyvinvointina monin tavoin:

1. Psykologinen turvallisuus: Tiimin jäsenet uskaltavat kommentoida, kysyä ja kyseenalaistaa pelkäämättä nolatuksi tulemista tai muita seurauksia.

2. Luottamus: Tiimin jäsenet saavat asiat tehtyä ajoissa ja tavoitteiden mukaisesti.

3. Rakenne ja selkeys: Tavoitteet ja roolit ovat kaikkien tiedossa.

4. Merkitys/tarkoitus: Työllä on henkilökohtainen merkitys jokaiselle ryhmän jäsenelle.

5. Vaikuttavuus: Jokainen jäsen uskoo työllään olevan tarkoitus ja hyvä päämäärä.

Mistä työn merkityksellisyys koostuu?

Työn merkityksellisyys muodostuu arvokkuudesta. Se on yhdistelmä itsensä toteuttamista ja hyvää tuottavaan päämäärään pääsemistä.

Yksilötasolla merkityksellisyys on:

Arvot

Motivaattorit

Uskomukset työstä

Oman osaamisen hyödyntäminen

Oman osaamisen kehittäminen

Person-job fit

Person-organization fit

Organisaatiotasolla merkityksellisyys on:

Organisaation missio

Organisaation arvot

Lisäarvon tuottaminen

Työn ominaispiirteet

Job design

Sosiaalisella tasolla merkityksellisyys on:

Roolit

Vastuut

Status

Kollegat

Asiakkaat

Yhteiset päämäärät

Yhteiskuntatasolla merkityksellisyys on:

Työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteisen hyvän edistäminen

Kansantaloudelliset vaikutukset

-Sahimaa 2017

Mistä merkityksellisyys syntyy ja mitä siitä seuraa?

Autonomia

Kompetenssi

Yhteenkuuluvuus

Hyvätahtoisuus

Tehokkuus

Sitoutuminen

Vapaaehtoisuus

Työtyytyväisyys

-Sahimaa 2017

Mitä työn merkityksellisyys tarkoittaa sinulle?

Lue lisää aiheesta

Meaningful Work Finland on myös Facebookissa. Tule mukaan keskusteluun!