Työllisyysnäkymät

Matkailu kasvaa Lapissa

29.12.2017 klo 12:01

Lapin matkailu on kasvanut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Erityisesti kansainvälinen kysyntä on kasvussa.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkija Maria Hakkarainen ja projektisuunnittelija Pasi Satokangas sanovat, että matkailu on tuonut Lappiin hyvinvointia ja positiivista henkeä.

Matkailusta toimeentulonsa saavilla alueilla työllisyysaste on korkea ja toimintakate suurempi kuin alueilla, joilla matkailuelinkeinoa ei ole. Matkailukeskukset ovat tärkeitä palvelukeskittymiä, ja matkailun ansiosta myös liikenneyhteydet ovat paremmat.

Lapissa kansainvälinen matkailu kasvaa selvästi koko maata voimakkaammin. Lapissa kasvu oli alkuvuonna 2017 lähes 30 %, kun koko Suomen luku oli 16 %. Lapissa rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 8,4 % tammi-lokakuussa 2017. Kotimaisten yöpyjien määrä laski 2,7 %, kun taas kansainvälisten yöpyjien määrä kasvoi 26,2 %.

Matkailijamäärien kasvu aiheuttaa jo matkailukeskuksissa jo asuntopulaa ja lyhytaikaiseen majoittamiseen käytettävien asuntojen määrän kasvu on nostanut myös vuokrahintoja. Matkailun haitat ovat tällä hetkellä kuitenkin hyötyjä pienempiä, mutta on tärkeää, että myös paikallisten arki toimii matkailijoista huolimatta.

Lähde: Lapin Kansa