Työllisyysnäkymät

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: v. 2018 alkaa kohtalaisilla työllistämisaikeilla

12.12.2017 klo 8:00

12.12.2017 julkaistu ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle toteutettiin haastattelemalla kaikkiaan 627 työnantajaa. Suomalaiset työnantajat raportoivat kohtalaisia työllistämisaikeita tammi-maaliskuulle.

10 % työnantajista ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % puolestaan arvioi henkilöstömäärän vähenevän ja 79 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +7 %. Työllisyysnäkymät ovat pysyneet samana edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta ovat hieman paremmat kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kolmella alueella neljästä ja kahdeksalla toimialalla kymmenestä.

Positiivisimmat työnantajat löytyvät rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilta sekä liike-elämän palveluista. Heikoimmat näkymät puolestaan ovat rakennus- ja kaivosaloilla.

Euroopassa työnhakijat voivat odottaa hyvää virettä ja uusia työllistymismahdollisuuksia. Optimistisimmat työnantajat löytyvät Romaniasta ja Sloveniasta. Ison-Britannian lähestyvä Brexit näkyy brittityönantajien vastauksissa, ja siellä työllistämisaikeiden indikaattori on heikoimmillaan sitten loppuvuoden 2012. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi pärjää hyvin: Norjassa indikaattori on +7 % ja Ruotsissa +5 %.

Alueellinen analyysi – Etelä- ja Itä-Suomessa vahvimmat näkymät alkuvuodesta

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kolmella alueella neljästä. Etenkin Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä Etelä-Suomen indikaattorin ollessa +14 % ja Itä-Suomen +12 %. Myös Pohjois-Suomessa odotetaan työllistämisaikeiden kasvua, tosin hyvin varovaista sellaista indikaattorin ollessa +1 %. Länsi-Suomessa puolestaan näkymät ovat pessimistiset indikaattorin ollessa -3 %.

Hyvästä yleisvireestä huolimatta kolmella alueella neljästä työllistymisnäkymät ovat heikommat kuin edellisellä neljänneksellä. Länsi-Suomessa näkymät laskivat eniten, huomattavat 11 prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa laskua on 5 prosenttiyksikköä ja Pohjois-Suomessa 3 prosenttiyksikköä. Etelä-Suomen näkymät sen sijaan paranivat 7 prosenttiyksiköllä.

Toimialakohtainen analyysi – lähes kaikki alat lisäävät henkilöstöä

Työnantajat kahdeksalla toimialalla kymmenestä arvioivat lisäävänsä henkilöstön määrää tulevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa työmarkkinat ovat vahvimmat (indikaattori +18 %). Kiihtyviä rekrytointitarpeita ennustetaan myös julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle (indikaattori +12 %). Sen sijaan rakennus- sekä kaivos- ja louhinta-aloilla näkymät ovat heikommat (indikaattorit -9 % ja -6 %).

Vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet parantuivat kuudella toimialalla kymmenestä. Huomattavinta kasvu on ollut julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla, joissa kummassakin on raportoitu kymmenen prosenttiyksikön kasvu työllistämistarpeissa. Rakennusalalla kehitys on ollut mollivoittoinen ja laskua viime vuoteen kertynyt huomattavat 21 prosenttiyksikköä.

Osaajapula haastaa työnantajia

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut odottavat vahvinta työllistämiskasvua. Tilanne on parantunut 6 prosenttiyksikköä alkuvuodesta. Myös henkilöstöpalveluala on ollut reippaassa kasvussa jo yli kaksi vuotta. Kaikki edellä mainitut alat ovat myös näkyvästi digitalisaation eturintamassa, hakemassa organisaatioihinsa erityisesti uuden ajan osaajia ja tulevaisuuden kasvun rakentajia.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa osaavan henkilöstön puute alkaa olla suurempi kasvun rajoite kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Tarvittavaa osaamista ei tule mistään valmiina riittävää määrää. Yritysten ja yhteiskunnan on siis jatkuvasti etsittävä keinoja, jotka lieventävät työmarkkinoiden polarisaatiota, jossa yhtäältä vanhentuvasta osaamisesta on ylitarjontaa ja työnantajien haluamasta osaamisesta alitarjontaa.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua odotettavissa

Rekrytointitarpeita odotetaan kaikkiin yrityskokoluokkiin. Keskikokoiset yritykset (49–250 työntekijää) ennustavat työllistämisaikeiden kasvavan eniten indikaattorin ollessa +27 %. Pienten (10–49 työntekijää) ja suurten (250 työntekijää tai enemmän) yritysten työllistämisaikeet ovat myös positiiviset (indikaattorit +14 % ja +18 %). Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) ovat palkkausaikeissaan varovaisimpia indikaattorin ollessa +6 %.

Lähde: ManpowerGroup

www.manpowergroup.fi