Työllisyysnäkymät

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Työnantajilla vahvimmat työllistämisaikeet vuosiin

13.3.2018 klo 8:10

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, ManpowerGroup Employment Outlook Survey, on toteutettu jälleen Suomessa. 2018 toisen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 626 työnantajaa.

Suomalaiset työnantajat raportoivat vahvoja työllistämisaikeita huhti-kesäkuulle: 22 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 72 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Toisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +10 %. Työllisyysnäkymät voimistuvat 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 6 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kolmella alueella neljästä. Kahdeksalla toimialalla kymmenestä arvioidaan henkilöstömäärän kasvavan.

13.3.18 julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat huomattavia työllistämisaikeita vuoden 2018 toiselle neljännekselle. Työnantajista 22 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 72 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2018 toiselle kvartaalille on +10 %. Työllisyysnäkymät voimistuvat 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 6 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna.

ManpowerGroupin kyselyn tuloksista käy ilmi, että työnantajat ovat hyvin optimistisia työllistämisnäkymien suhteen, ja työllistämisaikeiden indikaattori on vahvin sitten kyselyn aloittamisen yli viisi vuotta sitten. Kolmella alueella neljästä työllistämiseen odotetaan kasvua. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeiden indikaattori on +26 %, minkä lisäksi myös Etelä-Suomessa (+16 %) ja Itä-Suomessa (+12 %) odotetaan tasaista kasvua. Sen sijaan Länsi-Suomen työllistämisnäkymät ovat epävarmat (indikaattori -2 %).

Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen työllistämisaikeiden odotetaan vahvistuvan viidellä toimialalla kymmenestä, ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna indikaattorit vahvistuvat kuudella toimialalla.

Tilanne työmarkkinoilla on parantunut, ja sekä kuluttajien että yritysten luottamus on historiallisen korkealla. Työllistämisaikeet ovat kasvaneet kolme vuosineljännestä peräkkäin, ja Suomi on onnistunut kasvattamaan kilpailukykyään sekä päässyt nauttimaan kauppakumppaniensa myötätuulesta. Tämä on erinomaista työnhakijoiden kannalta, vaikka työllisyyden kasvu ei ole riittävällä tasolla. Yritykset kärsivät osaajapulasta, erityisesti IT- ja digitaalialojen, myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisista on pulaa.

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan barometrin piirissä olevasta 26 maasta työllistymisen odotetaan kasvavan 25:ssä. Kausitasoitetun datan perusteella Unkarin työllistämisnäkymät ovat alueen vahvimmat, mihin vaikuttavat osittain maan rakennusalan vahvat näkymät. Pohjoismaissa työllistämisaikeiden odotetaan kasvavan eniten Suomessa.

Alueellinen analyysi – Pohjois-Suomesta hyviä työllistämislukuja

Työnantajat kolmella alueella neljästä kertovat työllistämisaikeiden kasvusta toiselle vuosineljännekselle. Pohjois-Suomessa työllisyysnäkymät ovat vahvimmat (indikaattori +26 %), minkä lisäksi Etelä-Suomessa (+16 %) ja Itä-Suomessa (+12 %) odotetaan tasaista kasvua. Länsi-Suomessa työllistämisaikeet ovat epävarmat (-2 %).

Pohjois-Suomen työllistämisaikeet ovat vahvemmat kuin kertaakaan kyselyn aloittamisen jälkeen. Kansainvälinen turismi kasvoi myönteisesti koko viime vuoden ajan, mikä toi nostetta hotelli- ja ravintola- sekä vähittäiskaupan alalle. Lapissa sijaitsevat matkakohteet kamppailevat saadakseen tarpeeksi työntekijöitä, mutta työvoiman tarjonta ei vastaa kysyntää.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Pohjois-Suomen työllistämiseen odotetaan kasvua jopa 21 prosenttiyksikköä. Länsi-Suomen näkymät voimistuvat 2 prosenttiyksikköä, ja Etelä- ja Itä-Suomen työnantajat puolestaan ennustavat tasaista kasvua suhteessa vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Vuositasolla verrattuna Pohjois-Suomen työllistämisaikeet vahvistuivat 41 prosenttiyksiköllä.

Toimialakohtainen analyysi

Vankimmat työllistämisaikeet ovat odotettavissa rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +21 %). Teollisuusalalla (indikaattori +20 %) sekä rakennusalalla (indikaattori +19 %) odotetaan niin ikään myönteisiä työllistämisaikeita. Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat odottavat hyvää 15 prosenttiyksikön kasvua. Kasvua odotetaan myös julkishallinnossa sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloilla (+7 %). Kaivos- ja louhinta-alalla puolestaan uusia työpaikkoja ei ole odotettavissa (indikaattori 0 %). Kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla työllistämisnäkymät ovat laskussa, indikaattorin ollessa -7 %.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu

Kaikissa yrityskokoluokissa odotetaan kasvua työllistämiseen tulevana vuosineljänneksenä. Keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) odotetaan vahvaa kasvua (indikaattori +23), kuten myös suurissa yrityksissä (250 työntekijää tai enemmän), joiden indikaattori on +22 %. Pienet yritykset ennustavat hyvää 14 prosenttiyksikön kasvua. Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) ennustavat myös kasvua indikaattorin ollessa +10 %.

Vuoden 2018 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet kasvavat suurissa yrityskokoluokissa 3 prosenttiyksikköä. Keskikokoisissa yrityksissä ja mikroyrityksissä kasvua odotetaan 2 prosenttiyksikköä. Pienten yritysten ennusteessa ei ole havaittavissa kasvua suhteessa edelliseen vuosineljännekseen.

Keskikokoisissa ja mikroyrityksissä odotetaan 7 prosenttiyksikön kasvua verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna. Suurten yritysten näkymät ovat 6 prosenttiyksikköä paremmat, kun taas pienten yritysten ennusteet pysyvät suhteellisen vakaina.

 ¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2018 toiselle kvartaalille on Suomessa +10 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Lähde:  ManpowerGroup Employment Outlook Survey

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa.

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. www.manpowergroup.fi