Talous ja raha

Maksutapojen kehitys vaikuttaa moneen asiaan

Maksutapojen kehitys vaikuttaa kuluttajien haluun ja tapaan maksaa tuotteista tai palveluista.

Maksamisesta tehdään jatkuvasti helpompaa ja kätevämpää. Suomalaiset ovat jo siirtyneet käteisellä maksamisesta maksukorttien suurkäyttäjiksi, ja digimurros tuo mukanaan uudenlaisia maksutapoja, joiden tarkoitus on nopeuttaa ja sujuvoittaa maksujen tekoa. Viime vuosien uutuuksia maksujen tekoon ovat olleet muun muassa mobiililompakot, lähimaksaminen älypuhelimella tai maksutarralla, laskulla ostaminen maksupäätteellä sekä reaaliaikainen rahansiirto tililtä tilille.

Samalla tunnistautumisesta tehdään helpompaa: tunnuslukusovellus puhelimessa mahdollistaa verkkopankkitunnistautumisen kaikkialla, ja älypuhelinten sormenjälkitunnistusta voidaan käyttää mobiililompakkoihin kirjautumiseen sekä maksujen varmentamiseen. Lisäksi luottokorttimaksuja voidaan varmentaa selfie-kuvalla ja nyt myös korttiin liitetyllä sormenjälkitunnistimella maailmalla. Millä tavalla kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu näiden uudistusten myötä?

Maksamisen nopeutuminen ja helpottuminen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja käsitykseen omasta varallisuudesta. Kun suomalaiset siirtyivät käyttämään maksukortteja yhä enemmän, kuluttajia varoiteltiin omien tulojen ja menojen käsityksen katoamisesta. Omien menojen valvonta voi olla vaikeampaa ilman fyysistä rahaa ja käsitys rahan arvosta katoaa, kun maksut tapahtuvat näkymättömästi digitaalisessa maailmassa. Yritysten kannalta maksamisen helpottuminen onkin pelkästään positiivinen kehityssuunta, sillä tuotteen tai palvelun helppo ostaminen lisää kulutusta, mikä kasvattaa samalla yritysten myyntituloja.

Mobiililompakot helpottavat maksamista esimerkiksi muuttamalla puhelimen maksuvälineeksi, joka toimii lähes millä tahansa maksupäätteellä. Mobiililompakot voivat vaikuttaa ostokäyttäytymiseen vaihtelevasti. Vaikka maksaminen muuttuu kätevämmäksi mobiililompakkojen myötä, ne myös helpottavat kuluttajien oman taloudellisen tilanteen seurantaa, sillä mobiililompakot näyttävät tili- ja maksukorttisaldon reaaliaikaisesti. Jatkuvasti mukana kulkeva reaaliaikainen tieto omasta rahatilanteesta voi auttaa kuluttajia tekemään itselleen suotuisia päätöksiä ostotilanteissa.

Biometrinen varmennus tekee maksamisesta yhä helpompaa

Maksamisen helpottumisen ja nopeutumisen lisäksi maksaminen muuttuu yhä turvallisemmaksi, kun maksutapahtuman varmentaminen liittyy yhä vahvemmin biometriseen tunnistukseen. Vain maksuvälineen omistaja pystyisi tekemään ostoksia maksuvälineellään, koska biometrinen tunnistus varmistaisi kortinhaltijan tekevän maksutapahtuman. Maksukorttipetokset voisivat muuttua suurilta osin mahdottomiksi, sillä ainoastaan kortinhaltija voisi varmistaa maksutapahtuman.

Yleisessä käytössä oleva biometrinen tunnistus voisi lisätä kulutusta, sillä parhaimmassa tapauksessa maksuvälinettä ei edes enää tarvittaisi tulevaisuudessa, vaan pelkkä biotunnistus riittäisi maksutapahtuman tekoon. Kuluttajien kannalta biometrinen tunnistus toisi mukanaan positiivisen uudistuksen: tarve muistaa jokaisen maksuvälineen pin-koodi ulkomuistista katoaisi.

Biometrisen tunnistuksen suurin riski on huono tietoturvallisuus. Mitä suuremmalla joukolla on pääsy kuluttajan biometrisiin tietoihin, sitä suurempi on henkilötietovarkauden riski. Kun maksaminen tapahtuu pelkästään biometristä tunnistusta käyttäen, voivat tietovarkaudet aiheuttaa suurta haittaa. Maksukortin voi aina kuolettaa, mutta piirteet, joita käytetään biometriseen tunnistukseen, kuten juuri sormenjäljet, ovat ikuisia. Biometrinen tunnistus voisi lisätä kulutusta luomalla luottamuksen ilmapiirin, mutta samalla pelko tietojen leviämisestä vääriin käsiin voisi vähentää kuluttajien halukkuutta käyttää tunnistettua maksuvälinettä ja lisätä halua palata käteisen kaltaiseen tunnistamattomaan maksuvälineeseen.

Kun maksamisesta tehdään helpompaa, kuluttajan kynnys ostaa tuote tai palvelu laskee. Seuraava massojen käyttämä maksuratkaisu tulee olemaan sellainen, joka on helposti käytettävissä ja saatavilla, sekä tarjoaa turvallisen maksukokemuksen käyttäjilleen. Se, miten turvalliseksi maksutapa muodostuu, tulee vaikuttamaan siihen, halutaanko ostoksia tehdä tulevaisuudessa tunnistautuneena vai tunnistamattomana.

Tuuli Viinanen / VertaaEnsin.fi