Työllisyysnäkymät

Mainosala kasvaa, työpaikat eivät lisäänny

25.6.2015 klo 14:41

Suomalaiset mainos-, media- ja viestintäalan ammattilaiset uskovat myynnin kasvavan, mutta heikko työllisyystilanne ei ole näillä näkymin parantumassa.

83 prosenttia mainostoimistojen, markkinointitutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaisista odottaa myynnin kasvavan tai pysyvän ennallaan omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Myynnin heikkenemistä odottaa 17 prosenttia.

Toimihenkilöliitto ERTO:n mukaan mainos-, media- ja viestintäala kasvaa, mutta työllisyyden parantumiseen menee vielä aikaa. 22 prosenttia odottaa oman työpaikkansa henkilöstömäärän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 25 prosenttia odottaa määrän laskevan. Alan heikko työllisyys ei ole parantumassa lähiaikoina.

Toimihenkilöliitto ERTO:n ja sen jäsenjärjestö Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa:n kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia vastaajista odottaa myynnin kasvua omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 45 prosenttia odottaa myynnin pysymistä ennallaan.

60 prosenttia mainostoimistoissa sekä markkinointitutkimus- ja digimedia-alalla tekee ylitöitä. Ylityöt korvataan 92 prosentille jollakin tavoin. Noin kahdeksalle prosentille ylitöitä ei korvata lainkaan.

Ei sitovaa työehtosopimusta

Mainos- ja viestintäalalla ei ole sitovaa työehtosopimusta. Tutkimuksen mukaan noin puolet alan ammattilaisista ei ole saanut palkankorotusta vuoden 2013 jälkeen. Viidesosa on saanut edellisen palkankorotuksen vuonna 2011 tai sitä aiemmin.

54 prosenttia ei ole saanut nykyisen työnantajan palveluksessa lainkaan työhön liittyvää työnantajan järjestämää palkallista koulutusta. Työnantajat eivät näytä ymmärtäneen koulutuksen merkitystä. Vauhdilla kehittyvällä markkinointi- ja viestintäalalla ammattitaidon päivitys ja ylläpito ovat menestyksen a ja o.

Kyselytutkimukseen vastasi reilu 200 alalla työskentelevää naista ja miestä. Naisia vastaajista oli noin 71 prosenttia. 55 prosentilla vastaajista on ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu-/yliopistotutkinto.

Lähde: Markkinointi & Mainonta