Työllisyysnäkymät

Lyhyempi työaika ei välttämättä lisää työllisyyttä

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmän mukaan lyhyempi työaika ei välttämättä lisäisi työllisyyttä, vaikka se voisikin lisätä tehokkuutta.

Kahdeksan tunnin työajasta kuuteen tuntiin siirtymistä on tutkittu Suomessa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi yrityksessä, jossa on paljon tuotantoa ja ylitöitä, siirryttiin kahteen vuoroon; kuuden tunnin työpäivään.

Työntekijät ottivat uudistuksen erittäin hyvin vastaan. Työajan lyhentäminen voi olla kannattavaa, jos työmäärät ovat suuria ja ylitöitä tehdään paljon.

Lähde: Työterveyslaitos