Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2014–39 arvioitiin työnantajan oikeutta katsoa työsopimus purkautuneeksi, kun työntekijä ei palannut työhön vuosilomansa jälkeen.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällöin työsopimusta pidetään purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Jos poissaololle on kuitenkin pätevä syy, eikä työntekijä ole voinut tätä syytä ilmoittaa työnantajalle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

Tapauksessa työntekijä A oli ollut vuosilomansa jälkeen poissa työstä yli seitsemän päivää ilmoittamatta syytä poissaololleen. Kun A lopulta saapui työvuoroonsa, hän ei tuonut esille, että olisi ollut sairaana vuosilomansa jälkeen. A käännytettiin työpaikalta pois, koska hänen työsopimusta pidettiin purkautuneena. A:ta pyydettiin tulemaan työpaikalle selvittämään asiaa seuraavana arkipäivänä, kun aluepäällikkö olisi paikalla.

A ei tullut selvittämään poissaoloaan, mutta ilmoitti työnantajalle puhelimitse olleensa sairauden vuoksi estynyt palaamasta työhön lomansa jälkeen. A:lla ei ollut esittää lomaa seuranneilta 13 päivältä lääkärintodistusta eikä muutakaan pätevää selvitystä poissaololleen. Työtuomioistuin katsoi yksimielisessä ratkaisussaan, ettei A:lla ollut pätevää syytä olla poissa vuosilomansa jälkeen. Työnantajalla oli ollut oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena.

Tuomio osoittaa, että työsopimuksen purkautuneena pitämisen peruuntuminen edellyttää, että työntekijä pystyy jälkikäteen osoittamaan sekä pätevän syyn poissaololleen että perustellun syyn sille, miksi poissaolon ilmoittaminen on laiminlyöty. Epäselvässä tilanteessa työnantajan kannattaa aina pyrkiä selvittämään työntekijän poissaolon syytä. Jos työnantaja saa muuta kautta tietää, että työntekijällä on esimerkiksi sairaudesta johtuva pätevä syy poissaoloonsa, ei työnantajalla ole oikeutta pitää työsopimusta purkautuneena työntekijän ilmoituksen puuttumisesta huolimatta.