Blogi

Luottamus ryhmässä synnyttää tuottavuutta

Mitä luottamuksella tarkoitetaan? Enää se ei merkitse vain yksilöiden välistä tapaa toimia – sitä, että tekee, mitä lupaa. Luottamuksesta on tullut ryhmäilmiö.

Luottamus on yhä enemmän sitä, miten yhteisen ajan organisaatiossa käytämme – miten laadukkaasti osaamme jutella, jotta uusiutuminen tapahtuu yksilöissä ja ryhmissä. Miten vaikutamme ja vaikutumme toistemme sanomisista, jotta moninäkökulmaiset ajatukset voivat tulla näkyviksi ja kaikkien osaaminen ja aivoitukset ovat toisten käytössä.

Glenda Eyoang & Royce Holladay (Human Systems Dynamics Institute) ovat tuoneet kompleksisten, monimutkaisten tilanteiden kaavojen tutkailuun Generative Image -kehikon, joka kuvaa organisaation keskustelujen toistuvia kaavoja skaalattavalla työkalulla yksilöstä organisaatiotasoon saakka. Ajattelukehikon kautta voi tutkia sitä, millaisia kaavoja ja keskusteluhierarkioita meillä on omissa organisaation tai tiimin jutteluissa. Millaiset asiat estävät meitä käyttämässä ryhmässä osaamistamme tai millaisia asioita arvostetaan?

Millaisia merkityksiä identiteetillä, voimalla ja omalla äänellä on keskustelussa?

   ▪      Identiteetti (Identity): Keitä olemme?Mikä on meidän jaettu identiteettimme omassa porukassa? Mitä vahvempi yhteinen identiteetti on, sitä vahvempi on myös yhteistyösuhde. Tähän vaaditaan yhteinen suunta ja tavoite.

   ▪      Valta(Power): Mikä meille on tärkeää? Kuinka jaamme valtaa ja tilaa kaikkien vaikuttaa ja vaikuttua organisaatiossamme. Valta on mahdollisuus vaikuttaa. Kenellä sitä on? Kenen ääni kuullaan ja kenen ei? Kuulemmeko toistemme sanomiset? Millä tavalla, mistä suunnasta?

   ▪      Ääni (voice): Kuinka kytkeydymme?Kuinka takaamme ja luomme toisille mahdollisuuden vaikuttaa meihin ja vaikuttua meistä? Miten käytämme omaa osaamistamme ja ääntämme? Kuuntelenko niin, että otan sanomasi vastaan? Kannatteletko tulkintoja, jotka estävät sinua ottamasta minua tosissani? Kun kannattelemme toisten ääntä, kuuntelemme merkityksiä, havainnoimme ilman tulkintoja ja otamme vastaan kuulemamme. Kun käytämme ääntämme – teemme sen siten, että tulemme ymmärretyksi.

Tunneilmasto voi muuttua sekunneissa. Samoin tuottavuuden, aikaansaavuuden ja hyödyllisyyden kokemus. Monitulkintaiset tilanteet tarvitsevat entistä parempia yhteistyösuhteita ja tarkempaa puhumista. Puhumista, joka ei sitoudu organisaatioiden hierarkioihin. Yhteistyösuhteita, joissa yhteisön osaamista voidaan hyödyntää organisaation eduksi. Tuottavin älykkyys syntyykin ryhmässä, jossa organisaation kyvykkyys ja potentiaali on kaikkein käytössä.

Systeemiset, ryhmä-älykkäät keskustelut pitävät sisällään muutamia periaatteita:

- Puheenvuorot eivät ole pitkiä. Pajatsoa ei tyhjennetä yhden ihmisen toimesta.
- Kuuntelu on aktiivista. Se sisältää kuuntelua, merkkejä kuuntelusta, suoria tarkkoja kysymyksiä sekä peilausta puheenvuoroissa sanasta sanaan.
- Juttelu ei ole monologia, vaan keskustelijat vaikuttuvat kollegoiden sanomisista. Toisiinsa kytkeytyvä juttelu antaa arvoa toisen idealle ja samalla kytkee edelliseen uuden näkökulman. Moninäkökulmaisuus nostaa esiin tärkeät ideat.

Annika Ranta
Organisaatiokonsultti, coach
www.humap.com