Talous ja raha

Luomuala kasvaa arviolta viitisen prosenttia

21.7.2016 klo 7:00

Suomen luomuala lisääntyy tänä vuonna arviolta noin viisi prosenttia ja nousee yli 235 000 hehtaariin. Alustavat luvut perustuvat ELY-keskuksille kesäkuussa tehtyyn kyselyyn uusista luomusitoumuksista.

Kyselyn perusteella luomun osuus maan koko peltoalasta on nousemassa ainakin 10,4 %:iin ja luomutilojen määrä selvästi yli 4 400 tilaan. Pro Luomun keräämät luvut eivät ole lopullisia kasvulukuja, mutta kertovat silti kehityksen suunnan ja suuruusluokan.

Vuonna 2015 Suomen luomuala oli yhteensä 224 615 hehtaaria, mikä oli 9,9 % kaikesta peltoalasta. Luomutiloja oli yhteensä 4 215.

Eniten luomuhehtaareja lisää Pohjois-Pohjanmaalle

ELY-keskuksilta koottujen tietojen mukaan Suomen luomuala kasvaa tänä vuonna yli 11 000 hehtaaria. Eniten luomuhehtaareja tulee lisää Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan ja Pirkanmaalle, jotka kaikki ovat jo entuudestaan suurten luomualojen maakuntia.

Luomuun on siirtymässä koko maassa yli 230 uutta tilaa, ja vastaavasti luomusta on ilmoittanut luopuvansa alle 50 tilaa. Lukumääräisesti eniten uusia luomutiloja on tulossa Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan ja Varsinais-Suomeen.

Kotieläintuotanto luomuna kasvamassa

Kyselyn perusteella luomukotieläintuotanto on lisääntymässä etenkin naudan- ja lampaanlihan osalta. Myös luomumaidontuotanto on kasvussa. Pientä kasvua on odotettavissa myös muissa tuotantosuunnissa.

Pro Luomun ELY-keskuksilta keräämät tiedot luomutuotannon kehityksestä ovat vasta alustavia. Luvuissa ei ole huomioitu vanhojen luomutilojen hankkimaa lisäpeltoa, minkä lisäksi Lapin ja Ahvenanmaan tiedot puuttuvat kokonaan.

Viralliset tiedot luomutuotannon kehityksestä Suomessa selviävät loppuvuodesta Eviran kokoamista luomutilastoista.

Pro Luomu ry on luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun kasvua ja kehitystä Suomessa. Yhdistyksellä on yli 55 jäsentä, jotka edustavat ruokaketjun toimijoita tuottajista kauppaan.

Lähde: ProLuomu