Työhyvinvointi

Lisää intohimoa työhön

30.3.2016 klo 13:00

Tunnetko intohimoa työtäsi kohtaan? Tiesitkö, että työhön voi lisätä intohimoa?

Ihmisen kyky luovaan ajatteluun tarvitsee intohimoa. Sitä ei voi korvata koneilla tai laitteilla. Omaa työtä on hyvä osata tarkastella erilaisista näkökulmista. Työssä kuin työssä on aina eri ulottuvuuksia.

– Työlle tullaan tarvitsemaan yhä enemmän sellaisia puitteita, että ne mahdollistavat intohimoisen työnteon. Nykypäivän työelämässä työntekijöillä on entistä enemmän vastuuta – ja myös vapauksia. Kun annetaan vapauksia, lisää se myös vastuuta. Meillä jokaisella on lisäksi vastuu itsensä johtamisesta, LCF Life Coach®, NLP Practitioner, VTM Ulrika Björkstam sanoo.

Motivaatio syntyy intohimosta

Intohimoa voi tarkastella esimerkiksi motivaation näkökulmasta. Kysy itseltäsi, milloin viimeksi olet ollut todella motivoitunut tekemään työtäsi? Millaiset asiat saavat sinut innostumaan? Kun tekeminen on kivaa, tuntuuko työ merkitykselliseltä?

– Olipa työ mitä tahansa, niin aina voi miettiä miten työhön saisi lisää hauskuutta ja intohimoa. Sisäinen motivaatio on hyvä herätellä ja vahvistaa sitä edelleen. Näin myös ulkoisen johtamisen tarve vähenee, Ulrika Björkstam sanoo.

Kaikenlainen kontrollointi ja valvonta ovat omiaan tappamaan sisäisen motivaation ja intohimon työtä kohtaan.

– Usein se on itseään toteuttava ennuste, että mitä enemmän työntekijöitä kontrolloi ja valvoo, sitä varmempaa on, että he tekevät vain sen mitä käsketään, eikä mitään ylimääräistä. Esimiehen ja johdon tärkein tehtävä onkin luoda työntekijöille optimaaliset olosuhteet innostukselle ja luovuudelle, Ulrika Björkstam kannustaa.

Työhön voi aina jättää jonkin verran joustoa.

– Näin ihmiset saavat käyttää omaa harkintakykyään ja luovuuttaan. Mihin tahansa työtehtävään voi sisällyttää hetkiä, jolloin ihminen saa innostua ja toteuttaa itseään, Ulrika Björkstam muistuttaa.

Tavoitteiden asettaminen onnistuu, kun kuuntelee mikä itselle on tärkeää.

– On tärkeää asettaa yksilölle sopivat tavoitteet, niin, että ne tukevat hänen sisäistä arvomaailmaansa ja kytkeytyvät niihin asioihin, mitkä hän kokee tärkeiksi ja merkityksellisiksi – ja mitkä ovat yrityksen tavoitteiden kanssa linjassa, Ulrika Björkstam vinkkaa.

Arvojen ja tavoitteiden – sekä niitä kohti etenemisen – tekeminen näkyväksi on myös motivaation kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Luonteenvahvuuksia etsimässä

Kuinka perillä olet omista luonteenvahvuuksistasi? Mikäli et löydä omaa paikkaasi työelämässä, kysy itseltäsi mitä vaihtoehtoja minulla on? Kartoita mahdollisuutesi ja tarkkaile itseäsi sekä kiinnostuksen kohteitasi. Ole avoin ja kysy työpaikallasi voiko työnkuvaasi muuttaa tai muokata. Myös parannusehdotukset kannattaa listata.

– On tärkeää oivaltaa, mikä on itselle se luontevin tapa tehdä työtä. Mikä ala tuntuu omalta ja sopii omiin arvoihin, missä pääsen hyödyntämään omia luonteenvahvuuksiani. Työnantajalle kannattaa kertoa avoimesti omista ajatuksistaan työn suhteen. Fiksu esimies osaa ottaa asiat asioina ja kuunnella sekä pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja, Ulrika Björkstam kannustaa.

VIA Character luonteenvahvuuksien testi paljastaa henkilökohtaiset vahvuutesi. Kokeile vaikka!

Innostusta vai tyytyväisyyttä?

Innostusta ja tuottavuutta on tutkittu paljon ja näistä tutkimuksista on tehty kansainvälinen meta-analyysi

– Tutkimusten perusteella voi havaita, että innostuksen ja tuottavuuden välillä on merkittävä korrelaatio. Voi siis sanoa, että innostuneet työntekijät ovat tuottavampia työntekijöitä. Innostuneisuutta kannattaa siis ruokkia. On hyvä muistaa myös, että tyytyväisyys ja innostus ovat kaksi eri asiaa, Ulrika Björkstam sanoo.

Tutkimusten mukaan innostus on yhteydessä esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja turvallisuuteen.

www.goodco.fi