Työajan pidentäminen puhuttaa. Hallitus patistaa kilpailukyvyn parantamiseen.

Työviikon pituuden keskiarvo on työmarkkinajärjestön kyselyn mukaan 41,4 tuntia viikossa. Jäsenkyselyssä kysyttiin myös viikkotuntimäärää. Se voi olla jopa 46 tuntia, ja kolmannes tekee 38–40-tuntista viikkoa. Suomen Ekonomien viestintäjohtaja Terttu Sopasen mukaan liitolla on jäseniä, jotka ilmoittavat tekevänsä töitä yli 55 tuntia viikossa.

Nykyisillä työtavoilla tilastointi voi olla hankalaa, varsinkin, kun työvälineet kulkevat monessa työssä mukana kokoajan. Ero työtuntien määrässä on suuri, kun puhutaan säännöllisistä viikkotyöajoista ja toteutuneista työajoista.

Tilastokeskus tilastoi työaikatilastoihinsa mukaan myös asiantuntijatyötä tekevien työajat. Työajan määrittäminen vaikeutuu, koska työtä tehdään mobiilisti, myös vapaa-ajalla. Tilastoissa näkyy silti selkeä ero työajoissa työntekijätason ja ylempien toimihenkilöiden välillä. Ylemmissä toimihenkilöissä on enemmän niitä, jotka tekevät töitä yli 41 tuntia viikossa.

Sähläys pois

Myös Ammattiliitto Pron jäsenet tekevät pitkää työviikkoa. Keskiarvo työviikon pituus on 40 tuntia. Luku pitää sisällään nollasopimuksilla työskentelevät ja myös työttömät (10%). Neljännes tekee minimissään 43-tuntista työviikkoa ja kymmenen prosenttia 48 tuntia viikossa. Tässä yhteydessä esiin nousevat myös huono johtaminen ja sählääminen. Pron kyselyn mukaan huonosta  johtamisesta ja sähläämisestä aiheutuu keskimäärin kuuden työtunnin tuotannon menetys per viikko.

Ylityö korvattava

Tekniikan Akateemisten eli TEK:n jäsenet työskentelevät niin ikään enemmän kuin työsopimuksissa mainittu yleisin viikkotuntiaika (37,5 h). Yleisin työtuntimäärä on 40 tuntia viikossa. Neljännes ilmoitti työnantajan korvaavan heille ylityötunneista työaikalain mukaisesti rahana tai vapaana. Kolmelle neljästä ylitöitä tehneestä ei maksettu korvauksia. Diplomi-insinöörien ammattiliiton jäsenistä neljännes ilmoittaa työantajansa korvaavan ylityöt rahana tai vapaana. Viidennes ei tee ylitöitä lainkaan.

Lähde: Talouselämä