Työhyvinvointi

Lievä tulehdustila vaikuttaa yöuneen

14.9.2015 klo 12:25

Lyhyt- ja pitkäunisilla eli alle 6 tuntia tai yli 10 tuntia yössä nukkuvilla on havaittu enemmän elimistön lieväasteista tulehdusta, kuin 7-8 tuntia yössä nukkuvilla. Löydös tehtiin keski-ikäisten miesten terveyttä ja elintapoja selvittelevässä tutkimuksessa.

Kuopiossa tehdyssä tutkimuksessa tehtiin yllättäviä löytöjä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yöunen vähentyessä elimistön lieväasteinen tulehdus kohoaa. Elimistön lievä tulehdustila on aiemmin liitetty muun muassa ylipainoon, masennukseen ja diabetekseen.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa isommassa aineistossa myös veren hivenainepitoisuuksien yhteyttä yöunen pituuteen. Veren korkea kuparipitoisuus oli tutkimuksen mukaan yhteydessä pitkään yöuneen.  Tohtorikoulutettava, TtM Maria Luojuksen mukaan tutkimuksen pohjalta ei voida vielä sanoa, aiheuttaako pitkään nukkuminen korkeaan veren kuparipitoisuuteen vai päinvastoin. Veren hivenainepitoisuuksia säätelevät monet tekijät, esimerkiksi ruokavalio ja terveydentila.

Elimistön hapetusstressi

Veren korkean kuparipitoisuuden on ajateltu olevan yhteydessä elimistön lisääntyneeseen hapetusstressiin. Lisääntynyt hapetusstressi on yhteydessä moniin pitkäaikaissairauksiin, kuten sydämen sepelvaltimojen kalkkeutumiseen. Tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan muuttuneet, vaikka analyyseissa otettiin huomioon myös sydän- ja verisuonitaudit. Veren kuparipitoisuuden yhteys unen pituuteen oli niistä riippumaton. Tutkimusaineiston analyyseissä otettiin huomioon tämän lisäksi tutkittavien ikä, alkoholin kulutus, masennusoireet, tupakointi, liikunta ja metabolinen oireyhtymä.

Tutkimukseen osallistui 2682 itäsuomalaista miestä, jotka olivat mukana Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor (KIHD) -tutkimuksessa. KIHD-tutkimuksen tietoja on kerätty vuodesta 1984 alkaen Itä-Suomen yliopiston Kansanterveyden ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä.

Lähde: Alkuperäinen artikkeli: Maria K Luojus, Soili M Lehto, Tommi Tolmunen, Antti-Pekka Elomaa ja Jussi Kauhanen. Serum copper, zinc and high-sensitivity C-reactive protein in short and long sleep duration in ageing men. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 32:177-82. doi:10.1016/j.jtemb.2015.07.008