Työhyvinvointi

Lepo kuuluu jokaiselle

12.7.2016 klo 7:00

Rasituksen ja levon rytmi on tärkeää meille jokaiselle. Taukoamaton rasitus kuluttaa liikaa ihmisen biologista ja psykologista perusjärjestelmää. Lepoa ja palautumista voivat häiritä esimerkiksi toimimattomat työaikajärjestelyt tai työperäinen stressi.

Työajat ovat liukuneet Suomessa rajoiltaan epämääräisemmiksi ja poikkeavia työaikoja käytetään paljon. Virkeä ja hyvin levännyt ihminen on tehokas ja tarkkaavainen työntekijä. Hyvät yöunet eivät ole itsestäänselvyys, sillä esimerkiksi työasioiden tai yksityiselämän ongelmista hiipivä stressi saattaa heikentää unen laatua.

Univaje vaikuttaa negatiivisesti muun muassa henkilön tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen, mielialaan ja asioiden hallintaan. Univajeesta kärsivä saattaa alkaa ajatella hyvin urautuneesti.

Nukkumisen lisäksi palautuminen vaatii vaihtelua sosiaalisessa elämässä. Suomalaisten vapaa-ajan käyttö on muuttunut huonompaan suuntaan: sosiaalisiin verkostoihin käytetty aika on vähentynyt, ja televisioon, kotona oleskeluun, tietokoneeseen ym. älylaitteisiin käytetty aika on lisääntynyt. On hyvä muistaa, että lepo ei ole pelkästään fyysistä nukkumista, vaan myös henkinen prosessi.

Lähde: Työterveyslaitos