Laurea-ammattikorkeakoulun kohdalla kouluttaminen työelämän tarpeisiin ei ole pelkkä lupaus. Yhdessä tekemiseen uskovan koulun työllistymisprosentti on melkein täydet sata ja opiskelijat luovat arvokkaita yhteyksiä työelämään opintojen alusta alkaen.

Hieman ennen aamuyhdeksää Laurea-ammattikorkeakoulun käytävillä käy innostunut kuhina, kun sisään kiiruhtavat opiskelijat vaihtavat lennossa kuulumisia. Vantaan Tikkurilassa, aivan juna-aseman vieressä sijaitseva moderni kampus on yksi Laurean seitsemästä toimipaikasta, joilla voi opiskella sairaanhoitajaksi, restonomiksi, tradenomiksi, sosionomiksi, estenomiksi, fysioterapeutiksi tai suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Laurean erikoisuuksia ovat Suomen ainoat korkea-asteen rikosseuraamusalan ja turvallisuusalan koulutukset.

Laurean opiskelijat ovat löytäneet paikkansa työelämässä. Koulusta valmistuneiden työllistymisprosentti on huikeat 97,9%, joka on korkein kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Viestintäjohtaja Päivi Korhosen mukaan erinomainen tulos perustuu koulutuksen hyvään työelämäkontaktiin – Laureassa opiskelijat tekevät projekteja yhdessä ja aidosti työelämän kanssa.

”Koulumme on alueellisesti tärkeä vaikuttaja ja teemme tiivistä yhteistyötä Uudenmaan yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin kanssa. Koska projektimme nivoutuvat alusta saakka suoraan työelämään, ehtivät opiskelijat kerätä niiden aikana runsaasti työkokemusta. Työelämäkumppanimme ovat sitoutuneet yhteistyöhön todella hyvin”, Korhonen kertoo.

Yhteiset pelisäännöt työhön ja opiskeluun

Osallistuminen ja yhdessä tekeminen on Laureassa tärkeää. Opiskelijoilla on oma edustajansa johtoryhmässä ja yhteistyö opiskelijakunta Laureamkon kanssa on tiivistä. Opiskelijat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan koulunsa toimintaan yhdenvertaisina toimijoina.

Viestintäjohtaja Korhonen toteaa, että Laurean eettinen toimintaohjeisto luo raamit toiminnan kehittämiselle. Ohjeiston tavoitteena on tukea arjen toimintaa ja kehittää yhteisöä sen arvojen – yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus – mukaisesti. Yhteisten työelämän pelisääntöjen luominen opiskelijoille, talon noin 500 omalle työntekijälle ja toimintaan osallistuvalle asiantuntijoiden joukolle on parantanut vuorovaikutusta kaikilla tasoilla.

”Palvelulupauksemme mukaisesti me kaikki olemme täällä ensisijaisesti opiskelijoita varten. Tiedämme tekevämme tärkeää työtä ja osaamme olla siitä myös ylpeitä”, henkilöstöjohtaja Terhi Vires sanoo viitaten samalla vasta tehdyn henkilöstötutkimuksen tuloksiin.

Koska hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä edellytys laadukkaille oppimistuloksille ja opiskelijoiden hyvinvoinnille, henkilöstönäkökulmaa ja sen kehittymistä seurataan Laureassa vuosittaisella tutkimuksella, joka auttaa samalla sopimaan työyhteisön kehittämiskohteista.

Työ vaatii uudistumista ja uteliaisuutta

Toimintansa kehittämisessä Laurea hyödyntää ennakkoluulottomasti uusia työtapoja. Eettinen toimintaohjeisto syntyi avoimena prosessityöskentelynä niin, että kaikilla yhteisön jäsenillä oli yhtäläinen mahdollisuus edistää ohjeiston syntyä.

”Uskomme, että tekemisemme hyvä syke näkyy myös toimintamme laadussa. Koska koulutamme opiskelijoita jatkuvasti muuttuvaan maailmaan, on meidän oltava avoimena uudelle ja pidettävä työskentelymetodimme ajan hermolla. Tämä edellyttää henkilöstöltämme halua ja kykyä itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja Laurealta työnantajana tämän mahdollistamista”, Vires summaa.

 

Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskelee Uudellamaalla n. 7800 tulevaisuuden asiantuntijaa.  Laurean toiminta perustuu Learning by Developing -toimintamalliin, jossa opiskelu tapahtuu aidoissa työelämän hankkeissa.

Tutustu Laurea-ammattikorkeakouluun: www.laurea.fi

Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla

Laurean Palvelulupaus

Me Laureassa olemme juuri Sinua varten.

  • Laureassa saat ohjausta ja palautetta.
  • Laureassa voi opiskella joustavasti.
  • Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut.
  • Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa.

 

Teksti: Anna Väre

Kuva: Laura Mendelin