Talous ja raha

Lakimuutoksen myötä vammaistukea yhä useammalle

31.5.2016 klo 7:00

Vuoden 2015 kesäkuussa tehdyn lakimuutoksen mukaan oikeus perusvammaistukeen ei enää edellytä sairaudesta tai vammasta johtuvia erityiskustannuksia. Muutoksen myötä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea saavien määrä kasvoi vuonna 2015 12 % edellisvuoteen verrattuna. Vuosia jatkunut eläkettä saavien hoitotukimenojen kasvu pysähtyi.

Kelan vammaisetuuksia sai viime vuonna yhteensä 314 100 henkilöä, mikä on 1,3 % enemmän kuin vuonna 2014. Alle 16-vuotiaan vammaistukea sai 36 800, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea 12 300 ja eläkettä saavan hoitotukea 233 100 henkilöä. Ruokavaliokorvausta sai viime vuoden lopussa 34 500 henkilöä.

16 vuotta täyttäneen vammaistukea saavien määrä kasvoi selvästi vuoteen 2014 verrattuna: lisäystä oli 12 %. Saajamäärä nousi 2000-luvun alkuvuosien tasolle. Kasvun syynä ovat kesäkuussa 2015 tehdyt lakimuutokset. Oikeus perusvammaistukeen ei enää edellytä sairaudesta tai vammasta johtuvia erityiskustannuksia. Perusvammaistukeen on oikeus henkilöllä, jolle aiheutuu sairaudesta olennaista haittaa ja jonka toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Erityiskustannukset voivat muuttaa perustuen korotetuksi tueksi. Ylintä vammaistukea ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella.

Vuoden 2015 lopussa lähes kolmannes 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajista sai etuuden perustuen suuruisena. Vuoden 2014 lopussa etuuden sai perustuen suuruisena noin viidennes. Muutos pienensi keskimääräisen vammaistuen määrää 242,00 eurosta 224,69 euroon. Eläkettä saavien hoitotukimenot kasvoivat vähiten 20 vuoteen: saajien määrä lisääntyi vain 156 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna.Perushoitotukea ja ylintä hoitotukea ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Erityiskustannukset voivat ainoastaan muuttaa perustuen korotetuksi tueksi.

Lisätietoja

Lähde: Kela