Talous ja raha

Lainakatto rajoittaa asuntolainan määrää

1.7.2016 klo 7:00

Heinäkuussa voimaan astunut lainakatto rajoittaa asuntolainan määrää.

Näin asuntolainan saanti muuttuu:

1. Enemmän säästöjä asunnonhankinnassa

Lainakatto tarkoittaa, että asuntolainaa saa enimmillään 90 prosenttia suhteessa lainan vakuuksien arvosta. Ensiasunnon ostajalla lainakatto on 95 prosenttia vakuuksien arvosta. Henkilötakaukset ja pääsääntöisesti myös ostettavat takaukset eivät enää kelpaa lisävakuuksiksi. ASP-lainassa katto säilyy 90 prosentissa.

2. Näin lainakatto lasketaan

Jos asunnon kauppahinta on 100 000 euroa, on pankin laskema asunnon vakuusarvo noin 70 000 euroa. Lainaa voi saada enintään 90 000 euroa (95 000 euroa ensiasunnon ostaja) ja säästöjä tai muuta vakuutta täytyy olla loput 10 000 euroa. Lisävakuuksilla voi kattaa sekä vakuusarvon ylittävän osan (20 000 euroa) lainakattoon asti että yli 90 000 menevän osan koko lainasummaan, mutta niissä on eroja, sillä vakuuksien muotoja on tiukennettu.

3. Lainan vakuuksia karsitaan

Jatkossa henkilötakaus ei enää kelpaa. Vakuusarvon yli menevälle osalle tarvitaan pääsääntöisesti reaaliomaisuutta lisävakuuksina.

4. Ei isoa myllerrystä

Isoa myllerrystä ei heinäkuussa tule, sillä lainansaanti on 2010-luvun alusta kiristynyt. Fiva katsoo, että sääntely pysyy Suomessa edelleen moniin muihin maihin verrattuna laveana, sillä lainakatto sallii jatkossakin suuren määrään vakuuksia. Yleisesti vakuutena on ostettava asunto, mutta Suomessa on edelleen poikkeuksellisen paljon erilaisia vakuustyyppejä sekä lainan oheen ostettavia takauksia.

5. Miksi lainakatto?

Lainakatto syntyy, koska pankkivalvontaviranomaiset haluavat hillitä ylivelkaantumista ja markkinoiden ylikuumenemista. Lainsäädännön taustalla on vuoden 2008 finanssikriisi, joka paljasti pankkisääntelyn riittämättömäksi.

Lähde: Taloussanomat