Työuran alussa

Lähes puolet 18-35-vuotiaista ajattelee muuttavansa ulkomaille

Akavan tutkimuksen mukaan lähes puolet 18-35-vuotiaista pitää ulkomaille muuttoa todennäköisenä.

Akava teetti kyselytutkimuksen, joka selvitti nuorten aikuisten ajatuksia suomalaisesta työelämästä. Lähes puolet 18-35-vuotiaista on valmiita muuttamaan ulkomaille menestyäkseen paremmin työurallaan.

Vastaajista 44 % piti ulkomaille muuttoa todennäköisenä vaihtoehtona. Muuton uskottiin tuovan parempia urakehitysmahdollisuuksia. Yhtä moni vastaaja piti tärkeänä sitä, että työympäristö on kansainvälinen.

Vastaajista 71 % pitää Suomen EU-jäsenyyttä tärkeänä, 18 % suhtautuu siihen kriittisesti ja 11 % ei osaa sanoa kantaansa. Nuorista korkeakoulutetuista 55 % katsoi, että suomalainen työelämä tarvitsee jatkossa yhä enemmän kansainvälistä työvoimaa.

Kyselyn toteutti Aula Research ja siihen osallistui noin tuhat vastaajaa.

Lähde: Akava

Etsi työpaikkaa