Työterveyslaitos tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden työterveysyksiköille laadun ja vaikuttavuuden seurantaan.

Laatuportaaliin kerätään syyskuussa kaikista työterveysyksiköistä keskeistä tietoa resursseista ja asiakkaista, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen valtakunnan ja yksiköiden tasolla. Jatkossa myös työterveyspalveluiden ostajat voivat vertailla palveluntuottajia keskenään. Uuden palvelun osoite on www.laatuportaali.fi. Työterveysyksiköt voivat alkaa syöttää tietojaan portaaliin 7.9.2015 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehtävän Työterveyshuolto Suomessa -katsauksen tietojen keruuta haluttiin kehittää nykyaikaisemmaksi, mikä antoi idean laatuportaalin rakentamiseen.  Samalla yksiköistä saadut tiedot saadaan palvelemaan myös työterveysyksikön oman toiminnan kehittämistä, kun portaalin kautta on jatkossa mahdollista myös vertailla yksiköitä annettujen tietojen pohjalta.

Laatuportaalilla tuetaan Valtioneuvoston asetusta, jonka mukaan kaikissa työterveysyksiköissä tulee olla hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava laatujärjestelmä vuoden 2016 alusta alkaen.

Maksutta vertailutietoa työterveyspalvelujen tarjoajista

Portaaliin tietonsa päivittäneiden työterveysyksiköiden yhteystiedot ovat vuoden vaihteessa myös asiakkaiden käytettävissä osoitteessa www.työterveydeksi.fi .

Olipa kyse olemassa olevasta asiakassuhteesta tai palveluiden hankintatilanteesta, laatuportaalin avulla asiakas saa tietoa palveluntuottajista ja hän voi verrata palveluntarjoajien keskeisiä ominaisuuksia.

Laatuportaaliin myös maksullinen PRO-versio

Laatuportaalin peruskäyttö on maksutonta sekä työterveyshuollon asiakkaille että työterveyshuoltopalvelujen tuottajille.

Jatkossa työterveyshuoltopalvelujen tuottajat voivat lunastaa myös maksullinen PRO-käyttöliittymän, joka antaa lisää mahdollisuuksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. PRO-versiossa vertaisarviointia pystytään tekemään myös palveluprosessien mittareiden osalta ja siten hyödyntämään parhaita käytäntöjä.

Anonyymi vertailu muihin palveluntuottajiin on mahdollista esim. alueittain ja tuottajaluokittain. Lisäksi portaali mahdollistaa vertailun niin, että yksiköt ovat tunnistettavissa esim. ketjujen tai erilaisten yhteistyöverkostojen sisällä. Vertaisarviointi mahdollistaa parhaiden käytäntöjen levittämisen niin vertailussa heikommin pärjääviin kuin erinomaisuutta tavoitteleviin työterveysyksiköihin.

Laatuportaali palvelee osoitteissa www.laatuportaali.fi (työterveysyksiköille) jo nyt ja myöhemmin www.työterveydeksi.fi (kansalaisille)

Lisätietoja: Palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo, puh. 050 566 5797,  tuotevastaava Merike Aminoff, puh. 043 247808 ja tuoteperhepäällikkö Marita Riikonen, puh. 043 8243767.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi
@tyoterveys