Työhyvinvointi

Lääkärit työn imussa

19.1.2016 klo 12:49

Lääkärit saavat virtaa työn imusta, mutta pelkäävät toisaalta työuupumusta.

Lääkäreitä kuormittavat erityisesti toimimattomat tietojärjestelmät ja kiire. Toisaalta lääkärit tuntevat keskimääräistä useammin työn imua, ilmenee tuoreesta Lääkäriliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimus valotti lääkärien työolosuhteita, -kuormitusta ja -hyvinvointia. Tutkimukseen vastasi yli 4000 lääkäriä. Osa vastanneista on ollut mukana jo edellisissä tutkimuksissa vuosina 2006 ja 2010.

Joka viides lääkäri eli 21 % kokee vakavan työuupumuksen selväksi vaaraksi itselleen. Lisäksi lähes puolet lääkäreistä eli 46 % kertoo ajattelevansa vakavaa työuupumusta silloin tällöin. Tässä suhteessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan. Reilu kolmannes lääkäreistä eli 35 % tunsi olevansa hyvin usein tai usein ylikuormittunut tai ylityöllistetty. Lääkäreitä kuormittavat eniten samat asiat kuin aikaisemminkin: toimimattomat tietojärjestelmät ja kiireen kokemukset.

Työkuormituksen ja työssä uupumisen kääntöpuolena kartoitettiin ensimmäistä kertaa myös työn imun kokemusta. Työn imulla tarkoitetaan työssä koettua myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön. Työn imua kokeva on energinen, innostunut ja ylpeä työstään, ja nauttii siitä. Joka neljäs lääkäri kokee työn imua päivittäin ja lisäksi 44 % kokee työn imua säännöllisesti muutaman kerran viikossa.

Työkuormitusta ja vakavan työuupumisen uhkaa koetaan enemmän julkisella puolella, erityisesti perusterveydenhuollossa, kuin yksityisellä sektorilla. Vastaavasti työn imua koetaan enemmän yksityisillä lääkäriasemilla työskentelevien keskuudessa.

Lääkäreistä 53 % oli ollut sairauslomalla viimeisten 12 kuukauden aikana. Heillä oli keskimäärin yhdeksän sairauslomapäivää vuoden aikana. Yksityislääkärit ovat sairauslomalla keskimääräistä harvemmin (40 %). Naiset (57 %) olivat sairauslomalla miehiä (47 %) useammin. Sairauslomalla olleiden osuus on aikaisempaa korkeampi (vuonna 1997: naiset 44 %, miehet 31 %). 64 % lääkäreistä ilmoitti olleensa sairaana työssä edellisen vuoden aikana. Osuus oli suunnilleen samalla tasolla kuin 10 vuotta aikaisemmin.

Lähde: Lääkäriliitto