Talous ja raha

Lääkäreiden palkkaerot kaventuneet

Terveyskeskuksissa työskentelevien nais- ja mieslääkäreiden palkkaerot ovat kaventuneet.

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan naislääkäreiden säännöllisen työajan ansio oli vuonna 2016 keskimäärin 6 152 euroa ja miesten 6 360 euroa. Vuonna 2013 naislääkärit saivat palkkaa keskimäärin 6 209 ja miehet 6 642 euroa.

Lääkäriliiton mukaan kehityksen taustalla on tietoisten toimenpiteiden sijaan etenkin lääkäreiden ikä- ja sukupuolirakenteen kehitys. Eläkkeelle jääneistä hyväpalkkaisista lääkäreistä suurin osa on miehiä. Tämä heijastuu  palkkaeroihin ja näkyy myös palkkatason laskuna.

Kaikilla aloittavilla lääkäreillä on usein sama palkka.

Lähde: Tilastokeskus