Työuran alussa

Kyselytutkimus: Ammattikorkeakoulut lisäävät maakuntien elinvoimaisuutta

16.1.2019 klo 17:54

Kunnanvaltuutettujen ja yrityspäättäjien mielestä ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet lisäämään maakuntien elinvoimaisuutta.

Erityisen hyvin ammattikorkeakoulun rooli ja tärkeys tunnistetaan maakunnissa, joissa ei ole yliopiston pääkampusta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen syksyllä 2018 teettämässä kyselyssä 88 prosenttia vastanneista kunnanvaltuutetuista ja yrityspäättäjistä oli sitä mieltä, että ammattikorkeakoulu lisää maakunnan elinvoimaisuutta. Kunta ja yrityspäättäjät tunnistavat ammattikorkeakoulujen päätehtävät koulutuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain 28 000 henkilöä

Valmistuneista keskimäärin kaksi kolmasosaa jää töihin opiskelupaikkansa maakuntaan. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa oli vuonna 2018 mukana 13 000 kumppania, joista yli puolet oli yrityksiä.

Kyselyn mukaan ammattikorkeakouluilla on melko toimivat yhteydet maakuntien elinkeinoelämään ja yritystoimintaan. Kunnanvaltuutetuista 63 prosenttia piti yhteyksiä toimivina ja yrityspäättäjistä  51 % oli samaa mieltä. 49 % piti yhteyksiä heikkoina tai ei osannut sanoa mielipidettä.

Yritysten yleisimmät yhteistyömuodot ovat amk-opintoihin kuuluva työharjoittelu, opinnäytetyöt ja yhteiset innovaatio- ja kehittämishankkeet.

Osaajapula vaikuttaa vastauksiin

Ammattikorkeakouluilla on parantamisen varaa osaavan työvoiman kouluttamisessa maakuntiin. Kaikista vastaajista alle puolet (49 %) oli sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut kouluttavat osaavaa työvoimaa riittävästi heidän maakuntaansa. Noin neljännes vastaajista oli eri mieltä.

Yrityspäättäjistä jopa 46 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän alueellaan toimivat ammattikorkeakoulut eivät kouluta riittävästi osaavaa työvoimaa edustamansa yrityksen tarpeisiin.

Kunnanvaltuutettujen ja yrityspäättäjien keskuudessa tehty kyselytutkimus tehtiin 28.9.-5.11.2018. Se käsitteli suomalaista korkeakoulupolitiikkaa ja ammattikorkeakouluja. Selvityksen toteutti Aula Research Oy Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1286 vaikuttajaa, joista 858 oli kunnanvaltuutettuja ja 428 yrityspäättäjiä.

Lähteet: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Aula Research Oy.