Työhyvinvointi

Kysely: 38 % ei usko saavansa apua stressiin

19.9.2018 klo 7:00

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan 38 % työelämässä mukana olevista suomalaisista ei usko saavansa työpaikallaan apua, jos kokee stressiä tai henkistä painolastia.

35 % ei koe saavansa apua työn kuormittavuuteen tai siihen, että työtä on liikaa. 25-44-vuotiaista vastaajista 43 % ei koe saavansa apua stressiin tai uupumukseen. 45-64-vuotiailla osuus on 35 %.

Erityisesti nuorten, 15-24-vuotiaiden keskuudessa on epätietoisuutta siitä, mistä uupumukseen tai stressiin voi hakea apua. Alle 25-vuotiaista 38 % ei tietäisi mistä hakea apua.

Kaikista työelämässä olevista vastaajista 73 % sanoo tietävänsä, mistä stressitilanteessa saisi apua. Keskimääräistä harvempi opiskelija ja yrittäjä tietää, mistä voi hakea apua.

Lähde: Lähi-Tapiola