Ammattiliittoon kuulutaan tutkimuksen mukaan eniten teollisuusalalla.

Teollisuuden työntekijöistä 80,8 prosenttia kuuluu ammattiliittoon. Julkisilla palvelualoilla luku on 76,3 prosenttia. Yksityisillä palvelualoilla järjestäytymisaste on ainoastaan 51,6 prosenttia. Tämä selviää työ- ja elinkeinoministeriön uudesta Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2013 -raportista. Siinä on tutkittu ammatillisen järjestäytymisen tilannetta ja kehitystä.

Naiset ovat järjestäytyneet useammin kuin miehet. Naisten järjestäytymisaste oli tutkimuksen mukaan 69,9 prosenttia ja miesten 59 prosenttia. Erityisen vähäistä järjestäytyminen on nuorilla, ja he ovat entistä harvemmin myös työttömyyskassojen jäseniä.

1,5 miljoonaa edunvalvonnan piirissä

Ammattiliitoissa oli tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan 2 157 000 jäsentä, joista edunvalvonnan piirissä olevia oli 1 514 000 jäsentä. Järjestäytymisaste oli 64,5 prosenttia. Varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella olevia jäseniä oli 29,8 prosenttia. He ovat lähinnä eläkeläisiä, opiskelijoita ja yrittäjiä.

Selvityksen teki Työsuojelurahaston tuella tutkija Lasse Ahtiainen. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2013 lopulla keskusjärjestöjen jäsenliitoille suunnatun kyselyn avulla. Palkansaajien järjestäytymistä on tutkittu vastaavalla tavalla viisi kertaa.

Lähde: Talouselämä