Työterveyslaitoksen julkistaman tutkimuksen mukaan työn kuormittavuus voi ylläpitää epäterveellisiä elämäntapoja, kuten ylipainoa, tupakointia ja epäterveellistä ruokailua.

Työn kuormittavuuden ja epäterveellisten elämäntapojen yhteys löydettiin Yhdysvalloissa tehdystä tutkimuksesta, jossa oli mukana työterveyslääkäri, dosentti Helena Miranda Työterveyslaitoksesta.Tutkimuksessa käsiteltiin hoitotyötä tekeviä ihmisiä ja heidän elämäntapojaan.

Tutkimuksen mukaan työssään fyysisesti ja henkisesti kuormittuvan työntekijän voi olla vaikeampi noudattaa terveellisiä elämäntapoja.  Kyselytutkimus toteutettiin vuosina 2006–2009 ja siihen osallistui 1 506 hoitajaa 18 pitkäaikaishoitokodista. Heistä yli puolet toimi tehtävissä, jotka suomalaisittain vastaavat lähihoitajan työtä. Vastausprosentti oli 72.

Lähes 90 % työntekijöistä kertoi kokevansa työnsä henkisesti vaativaksi ja joka neljäs koki vaikutusmahdollisuutensa työssään vähäisiksi. Kaksi kolmasosaa tutkittavista altistui huonoille työasennoille tai nostamiselle. Yli puolet oli kokenut työssään fyysistä väkivaltaa.

Alle 40-vuotiaat riskiryhmässä

Epäterveellisten elämäntapojen todennäköisyys oli erityisen korkea alle 40-vuotiailla työntekijöillä, jotka kuormittuivat työssään runsaasti. Todennäköisyys oli jopa 2-3 -kertainen verrattuna saman ikäisiin työntekijöihin, joiden työ ei ollut kuormittavaa. Mitä enemmän työntekijä altistui fyysisille ja henkisille kuormitustekijöille, sitä todennäköisemmin hän oli ylipainoinen, tupakoi ja harrasti liikuntaa liian vähän.

Kuormittuneena ei jaksa syödä terveellisesti

Julkisessa keskustelussa, jossa pohditaan työkykyyn ja tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä, nousee usein esiin työntekijöiden terveyskäyttäytyminen. Huonoa kuntoa tai ylipainoa pidetään syinä työkyvyttömyyteen tai alentuneeseen tehokkuuteen. Keskustelusta unohtuu liian usein työn vaikutus elämäntapoihin. Stressaantunut ja ylikuormittunut työntekijä ei välttämättä jaksa yllpitää terveellisiä elämäntapoja. Lohtusyöminen ja tupakointi voivat olla keinoja työstä palautumiseen ja rentoutumiseen. Kun työ on liian kuormittavaa ja kiireistä, ihminen passivoituu vapaa-ajalla ja liikuntakin jää.

Työn kuormitukseen pitäisi pystyä vaikuttamaan niin, että työntekijällä riittäisi voimia elää terveellisesti. Työkykyä voitaisiin tukea tehokkaammin jos tukitoimet kohdistettaisiin niihin asioihin, jotka vaikuttavat työntekijän terveyteen ja elämäntapoihin. Fyyisen ja henkisen kuormittavuuden tasapaino on tässä avainasemassa.

Lisätietoja:

LT, työterveyden dosentti Helena Miranda, Työterveyslaitos.

Julkaisu:

Miranda H, Gore RJ, Boyer J, Nobrega S, Punnett L. Health behaviors and overweight in nursing home employees: Contribution of workplace stressors. Scientific World J. 2015, online March 13. 
http://www.hindawi.com/journals/tswj/aip/915359/

Lähde: Työterveyslaitos, www.ttl.fi