Työhyvinvointi

Kuntouttava työtoiminta kasvaa

13.7.2015 klo 10:08

Alkuvuonna kuntouttavassa työtoiminnassa aloittaneiden määrä on ollut kasvussa.

Työelämään kuntouttavassa työtoiminnassa aloittaneiden määrä kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28 % vuodentakaisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvos Eveliina Pöyhösen mukaan kasvun taustalla on erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyminen. Myös kuntien palveluvelvoitteiden muutokset ovat kannustaneet kuntia ohjaamaan työttömiä aktivointipalvelujen piiriin.

Lakia kuntouttavasta työtoiminnasta muutettiin vuonna 2014. Työllisyyspoliittisen kuntakokeilun Suomen Kuntaliiton pääsihteerin Erja Lindbergin mukaan tavoitellut säästöt ovat jääneet pitkäaikaistyöttömyyden kasvun myötä alakynteen. Eduskunnan oikeusasiamiehellä onkin tällä hetkellä arvioitavanaan viisi kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää kantelua.

Lähde: Etelä-Suomen Sanomat