Talous ja raha

Kuntien ja valtion mediaaniansiot 2017

7.5.2018 klo 8:16

Kunnissa työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio on 2780 euroa ja valtiolla työskentelevien 3573 euroa.

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saavan kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2780 euroa kuukaudessa vuonna 2017.

Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3049 euroa kuukaudessa. Suurimmat säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat johtajilla, yhteensä 4904 euroa. Pienimmät mediaaniansiot eli 2075 euroa, olivat ammattiryhmässä muut työntekijät, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja.

Kuntasektorin selkeästi yleisin palvelussuhteen muoto oli vakinainen palvelussuhde, 78 %. Vakinaisia palkansaajia oli yhteensä reilut 344 000. Määräaikaisia palkansaajia oli hieman alle 89 000, mikä tarkoittaa 20 prosenttia palkansaajista. Työllistettyjä, oppilaita ja oppisopimussuhteisia oli yhteensä vajaat 8 000.

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3573 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 852 euroa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Säännöllisen työajan mediaaniansio oli suurin johtajilla eli 6627 euroa kuukaudessa. Pienin mediaaniansio oli toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä 2752 euroa ja muiden ammattiryhmien palkansaajilla 2614 euroa.

Tilaston mukaan valtiolla työskenteli vuoden 2017 marraskuussa noin 72 000 palkansaajaa, joista kokoaikaisia oli 67 000.

Lähde: Tilastokeskus