Kuntarahoitus – jokaisen suomalaisen arjessa

18.4.2016 klo 7:00

Kuntarahoituksella on keskeinen rooli yhteiskunnan rakentajana. Sen rahoittamat hankkeet näkyvät jokaisen suomalaisen elämässä.

Euroopan keskuspankin (EKP) valvontaan siirtyminen vuoden 2016 alusta on Kuntarahoitukselle iso asia. Globaalissa toimintaympäristössä tulee ymmärtää eri maiden lainsäädännön vaikutukset rahoitustoimintaan. Järjestelmäuudistushankkeet ja uudet sähköiset palvelut ovat vahva osa Kuntarahoituksen liiketoiminnan kehittämistä.

– Uusi Apollo-palvelu lanseerattiin vuonna 2015. Se tarjoaa asiakkaillemme helppokäyttöisen ja tietoturvallisen verkkopalvelun oman rahoitussalkun hallintaan, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava osastonjohtaja Ira Kujala kertoo.

Ira Kujalan johtama liiketoiminnan kehitysyksikkö perustettiin tammikuussa 2013. Kuntarahoitus tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Pohjoismaiden sekä amerikkalaisten, englantilaisten ja ranskalaisten konsulttien ja järjestelmätoimittajien kanssa.

– Kuntarahoitus on hyvin dynaaminen ja kansainvälinen työpaikka. Käytän työssäni englanninkieltä lähes yhtä paljon kuin suomea. Työ on mielenkiintoista ja kuten asiantuntijatyössä yleensäkin, itseohjautuvaa. Esimiehenä toimin ikään kuin coachina, joka tsemppaa tiimiä eteenpäin, Ira Kujala sanoo.

Vaikka ala on hyvin säännelty, yhdessä tekeminen ja asioiden hallittu, nopea eteenpäin vieminen ovat Kuntarahoituksen valtteja.

– Kuntarahoitus on vielä sadalla työntekijällään suhteellisen pieni organisaatio. Täällä kaikki tuntevat toisensa ja ihmisiä on helppo lähestyä. Meillä on useita 20-25 vuoden työuria, mutta myös nuorempaa väkeä – kaikkien osaaminen on arvokasta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Olemme rekrytoineet viime vuosina paljon, Ira Kujala kertoo.

Kujalan mielestä on hienoa nähdä, miten ihmiset haluavat aidosti kehittää Kuntarahoituksen toimintaa ja löytää uusia, tehokkaampia tapoja tehdä työtään. Avoin ja innostunut, energinen asenne vie pitkälle.

– Kuntarahoituksen nimi voi johtaa harhaan. Olemme kuitenkin Suomen 3. suurin rahoituslaitos. Täällä saa tehdä merkittävää työtä ja pääsee näkemään koko rahoitusketjun alusta loppuun saakka. Kuntarahoitus on mielenkiintoinen, kansainvälinen näköalapaikka, Ira Kujala vinkkaa.

Asiakas strategian ytimessä

Kuntarahoitus palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti: rahoituksen suunnittelu ja sen elinkaaren hallinta kuuluvat palveluihin. Palvelut ja rahoitusratkaisut räätälöidään asiakkaan yksilöllisten ja muuttuvien tarpeiden mukaan. Koska kunnat ovat myös Kuntarahoituksen omistajia, menestyminen on kaikkien etu.

– Teimme vuonna 2015 organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena on entistä parempi asiakkaiden palveleminen. Toimintaamme liittyviä tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti ja manuaalisuudesta siirrytään kohti automatisoituja prosesseja, mikä lisää tehokkuutta, luotettavuutta ja jatkuvuutta, asiakkuuksista vastaava osastonjohtaja Juha-Pekka Ketola sanoo.

Asiakkaat, kuten kunnat investoivat Kuntarahoituksen rahoituksen avulla yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin. Asiantuntijuus ja asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ovat koko prosessin ajan avainasemassa.

– Meillä on myös rahoitusalan neuvontapalveluja asiakkaillemme. Muutoksia tapahtuu koko ajan kunnissa ja rahoitusmarkkinoilla. Hankkeet saattavat siirtyä, aikaistua tai niistä saatetaan luopua. Yleinen epävarmuus näkyy kaikkialla. Kun isot linjat puuttuvat, on vaikea luoda pienempiäkään raameja. Neuvontapalvelumme auttaa epävarmoissa tilanteissa, Juha-Pekka Ketola sanoo.

Kuntarahoitus tarjoaa perinteisten lyhyt- ja pitkäaikaisten antolainojen ohella monenlaisiin kohteisiin sopivia leasingsopimuksia. Yhtiö on Juha-Pekka Ketolan sanoin kuin ” korvat rahoitusmarkkinaan”. Kuntarahoitus seuraa markkinoita ja tarjoaa kilpailukykyisiä rahoitusratkaisuja, vaikka ajat heittelehtivätkin.

– Yhteisen tekemisen meininki näkyy ja tuntuu Kuntarahoituksessa. Täällä on hyvä henki. Kehityksestä ja uuden innovoinnista kiinnostutaan ja asiakkailta saamamme myönteinen palaute ilahduttaa, Juha-Pekka Ketola hymyilee.

Vihreä rahoitus vie tulevaisuuteen

Suomen ensimmäinen Vihreä rahoitus on Kuntarahoituksen uusin tuote. Se tuo ympäristövastuun näkyvästi mukaan Kuntarahoituksen palveluvalikoimaan.

– Sijoittajien kiinnostus vihreisiin sijoituskohteisiin on kasvanut viime vuosina ja vuonna 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus lisää ympäristönäkökulman merkitystä edelleen, rahoituspäällikkö Antti Kontio sanoo.

Sijoittajille suunnatun vihreän joukkokirjalainan vastapuolella on asiakkaille tarjottava vihreä rahoitus. Vihreät lainat ja vihreä leasingrahoitus kanavoidaan ympäristöhankkeisiin, jotka täyttävät Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kriteerit. Ympäristöasioiden huomioiminen tuo uuden näkökulman mukaan taloudellisten päätösten tekemiseen.

– Rahoituskohteiden ympäristöystävällisyyden arvioi riippumaton arviointiryhmä, ja vihreää rahoitusta saaneiden hankkeiden ympäristövaikutukset raportoidaan sijoittajille säännöllisesti, Antti Kontio kertoo.

Vihreys kiinnostaa rahoitusmarkkinoilla. Mitä nopeammin kunnat tekevät energiatehokkaita ratkaisuja, sitä enemmän niistä saatavat ilmasto- ja kustannushyödyt kumuloituvat.

– Vuonna 2015 vihreitä bondeja laskettiin rahoitusmarkkinoilla liikkeeseen lähes 42 miljardin dollarin arvosta, ja vihreiden bondien kokonaismarkkina oli 100 miljardin luokkaa, Antti Kontio valottaa.

Vihreys näkyy myös Kuntarahoituksen omassa toiminnassa. Se on mukana WWF:n Green Office – vihreä toimisto -hankkeessa.

– Konkreettisesti tämä näkyy pieninä muutoksina, kuten vähentämällä papereiden tulostamista ja sammuttamalla valot neuvotteluhuoneista tapaamisten jälkeen. Kuntarahoitus on dynaaminen, mielenkiintoinen ja joustava työpaikka. Hyvä yhteishenki ja kiinnostavat projektit tekevät työstä antoisaa, joka päivä, Antti Kontio sanoo.

Mikä Kuntarahoitus?

- Kuntarahoitus on osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perustaa. Se turvaa Suomen kuntasektorin ja valtion tukeman asuntotuotannon rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin kaikissa markkinatilanteissa.

- Kuntarahoitus on ainoa pelkästään kuntasektorin ja valtion tukeman asuntotuotannon rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos Suomessa – sillä on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Kuntarahoituksen omistajina on suomalaisia kuntia, Keva ja Suomen valtio.

- Kuntarahoitus tekee varainhankintaa monipuolisesti ja laajasti kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Se tarjoaa rahoituksen lisäksi apua asiakkailleen jo investointien suunnitteluvaiheessa, riskien hallinnassa ja koko rahoitussalkun analysoinnissa.

- Kuntarahoituksen tase oli 31.12.2015 33,4 miljardia euroa.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Teksti: Riikka Hollo Kuva: Sini Pennanen