Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työllisyysnäkymät

Kunta10-tutkimus: Johtaminen parantunut

23.1.2017 klo 8:28

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan kuntatyöntekijät saavat aikaisempaa enemmän tukea esimiehiltään. Myös johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat kunnissa kasvussa.

Sen sijaan työmäärä ja muutokset ovat lisääntyneet ja jopa 43 prosenttia vastaajista kokee, että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa muutoksiin. Kunta10-tutkimukseen vastasi ennätysjoukko kuntatyöntekijöitä, yli 65 000. Vastausprosentti oli 72 prosenttia.

Kunta10-tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit ovat osallistuneet 8-9 kertaa.

Johtamiseen on kiinnitetty kunnissa yhä suurempaa huomiota. Esimiehiä on koulutettu ja tämä näkyy tuloksissa. Johtamisen oikeudenmukaisuus on parantunut 2010-luvulla. Tämä on tärkeää, koska tutkimusten mukaan oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen on yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

Haasteita johtamisessa ja suuria muutoksia

Haasteita johtamiselle asettavat jatkuvat muutokset, esim. tuleva maakunta- ja sote-uudistus sekä työmäärän kasvu. Jopa 39 prosenttia vastaajista kokee työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. Kohtuuttomista työmääristä raportoivat etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä opetuspuolella työskentelevät.

Kuntatyöntekijät kokevat työssä tapahtuvat muutokset entistä suurempina. Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla toimivat työntekijät kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksiin.

Kunta-alan eläköityminen on haasteena maakunta- ja sote-uudistuksissa. Kunta10-tutkimukseen vastanneista 75 prosenttia uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka. Huolestuttavaa kuitenkin on, että vain 61 prosenttia lähihoitajista ja 66 prosenttia kodinhoitajista arvelee jatkavansa eläkeikään saakka.

Kunta10 hyödynnetään kunnissa

Kunta10-tutkimukset keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle työyksikkötasolla. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

Kunta10-tutkimus on Suomen laajin kunta-alan valtakunnallinen seurantatutkimus. Työntekijöiden työtä ja hyvinvointia seurataan kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä, joihin osallistuu noin 90 000 vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista.

Kunta10-tutkimus yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa kattaa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä. Näitä tutkimuksia tullaan hyödyntämään sote-uudistuksen vaikutusten ennakoinnissa ja seurannassa.

Lähde: Työterveyslaitos