Työllisyysnäkymät

Kunta-alan työnantajat rekrytoivat 15 000 työntekijää

15.9.2016 klo 11:40

KT Kuntatyönantajien osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun mukaan kunta-alan työnantajat suunnittelevat rekrytoivansa 15 000 uutta työntekijää vuoden 2016 aikana.

Rekrytoinnin tarve johtuu suurelta osin eläkkeelle siirtymisistä ja säilyy samanlaisena lähivuosina. Kyselyyn vastanneet arvioivat sekä vuokratyöntekijöiden määrän että ostopalveluiden käytön kasvavan. Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärän arvioidaan silti laskevan.

Kyselyn mukaan kunta-alalla on aiempaa suurempi ylemmän korkeakouluasteen sosiaali- tai terveysalan koulutettujen tarve. Eniten aiotaan palkata terveysalan, kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaalialan koulutuksen suorittaneita.

93 % vastaajista arvioi kunta- ja palvelurakennemuutosten vaikuttavan rekrytointitarpeeseen, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstömenojen sopeuttamisen sekä tarpeeseen sijoittaa henkilöstöä uudelleen. Tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuvat muutos- ja henkilöstöjohtaminen sekä kehittämis- ja talousosaaminen. Uusina nousivat esiin palveluosaaminen sekä teknologia-, ICT- ja digiosaaminen.

Lähde: Kuntatyönantajat