Työhyvinvointi

Kunta-alalla keskimäärin 16,7 sairauspoissaolopäivää

Kunta10-tutkimuksen mukaan kuntatyöntekijät olivat vuonna 2016 keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä sairauden vuoksi.

Poissaolot olivat yleisimpiä palveluammateissa ja ruumiillista työtä tekevillä työntekijöillä. Vähiten poissaoloja oli ylemmillä toimihenkilöillä ja esimiesasemassa toimivilla.

Kunta-alan sairauspoissaolotvähenivät vuosina 2008-2013, mutta lasku on tällä hetkellä pysähtynyt.

Lähde: Kunta10 -tutkimus ja Länsi-Uusimaa