Työhyvinvointi

Kunta-ala torjuu sairauspoissaoloja

25.5.2016 klo 7:00

Työterveyslaitoksen Kunta10-kartoituksessa seurataan sairauspoissaoloja kymmenessä kaupungissa.

Vuoteen 2014 asti tehdyn selvityksen mukaan sairauspoissaolojen määrä laski vuosina 2009-2013 kunta-alalla, mutta vuonna 2014 lasku pysähtyi. Sairauspoissaolopäiviä on koko henkilöstön osalta kunnissa keskimäärin 14-18 työntekijää kohden kahdessa vuodessa. Oulussa sairauspoissaoloja oli vuonna 2015 työntekijöillä keskimäärin vajaat 16 päivää.

Pidempiaikaisissa ongelmissa voidaan muun muassa hyödyntää korvaavan työn mallia, jossa työntekijälle haetaan uudenlaisia tehtäviä. Toiminnan tavoitteena on estää pysyvä työkyvyttömyys. Oulun kaupunki on ollut tässä kärkiasemassa Suomen suurten kaupunkien joukossa.

Lähde: Kaleva