Talous ja raha

Kunnat säästivät henkilöstömenoissa

Kunnat säästivät henkilöstömenoissa 214 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Säästösumma on 1,1 % kunta-alan henkilöstömenoista. Henkilöstömenoissa säästettiin erityisesti sopeuttamistoimilla, jotka perustuivat ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Niillä haettiin pysyviä säästöjä, jolloin henkilöstömenoista saatiin nipistettyä 169 miljoonaa euroa eli 0,8 %. Lisäksi taloutta tasapainotettiin henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihdoilla vapaiksi noin 35 miljoonalla eurolla, joka on 0,2 % henkilöstömenoista.

Henkilöstömenojen sopeuttaminen on osa kuntien ja kuntayhtymien tavoitteellista, pitkäjänteistä ja tuottavuuteen pyrkivää taloudenpitoa. Tiedustelun mukaan kunnat eivät juuri hae henkilöstömenosäästöjä palvelujen tai toimintojen supistamisesta, henkilöstön osa-aikaistamisesta tai henkilöstöetuuksien karsimisesta. Myös valtakunnallista tasoa parempien paikallisten sopimusten purkaminen on harvinaista.

Kyselyyn vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä vain kolmessa lomautettiin työntekijöitä vuonna 2018, yhteensä 63. Kuntaorganisaatioista 18 sanoi yhteensä 152 työntekijää irti. Kuntaorganisaatioista viisi arvioi lomauttavansa vuonna 2019 yhteensä 726 työntekijää. Irtisanomisten arvioidaan pysyvän vuoden 2018 tasolla.

Kunta-alan vastaukset ennakoivat, että kunnissa ja kuntayhtymissä sopeutetaan henkilöstömenoja vuonna 2019 noin 253 miljoonalla eurolla. Keinot ovat lähestulkoon samoja kuin vuonna 2018.

Lähde: Kuntatyönantajat