Talous ja raha

Kuluttajien luottamusindikaattorissa ennätyslukemat 2/2018

27.2.2018 klo 14:17

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli 25,8 helmikuussa 2018, kun se tammikuussa oli 24,2.

Helmikuun 2018 lukemat ovat koko mittaushistorian korkeimmat. Helmikuussa 2017 indikaattorin arvo oli 20,8, kun indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on ollut 12,3.

Kuluttajien odotus työttömyyden vähenemisestä Suomessa vahvistui helmikuussa 2018 selvästi tammikuuhun 2018 verrattuna. Työssä olevat vastaajat arvioivat työttömyyden uhan vähentyneen paljon.

Myös kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta sekä kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat. Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta olivat erittäin myönteiset ja arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät. Ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle, mutta ei enää yhtä hyvänä lainanotolle ja kestokulutustavaroiden ostamiselle kuin tammikuussa 2018.

Lähde: Tilastokeskus