Talous ja raha

Kuluttajien luottamusindikaattori 3/2018

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2018 maaliskuussa 24,7, kun se helmikuussa oli 25,8.

Vuosi sitten eli maaliskuussa 2017 luottamusindikaattori oli 22,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,4. Odotukset kuluttajan omasta taloudesta sekä Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät hieman helmikuuhun verrattuna, mutta arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista sen sijaan paranivat.

Vuoden 2017 vastaavaan aikaan nähden usko työllisyystilanteen paranemiseen lisääntyi ja kuva omasta taloudesta heikkeni hieman. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä ja omista säästämismahdollisuuksista olivat maaliskuussa 2018 hyvin valoisat, ja kotitalouksien rahatilanne arvioitiin paremmaksi kuin koskaan. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle sekä hieman otollisena myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle.

Lähde: Tilastokeskus